• Wat betekend de klok op mijn daalderop 50 liter boiler

  Gesteld op 25-1-2019 om 11:05 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • Goede middag,

   U heeft waarschijnlijk een Duo uitvoering. Deze heeft een schakelklok omdat de Duo boiler 's nachts wordt opgewarmd (met stroom van het nachttarief). U kunt de boiler overdag tijdelijk inschakelen met de klok.
   a) Draai de schakelklok naar de gewenste tijd (maximaal 2 uur).De boiler schakelt in en de schakelklok gaat aftellen. Wanneer de schakelklok bij 0 komt, schakelt de boiler uit.

   Klik op deze LINK

   Met vriendelijke groet,

   Webcareteam Itho Daalderop Geantwoord op 29-1-2019 om 12:39

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info