• Er komt veel water via dd inloopcombinatie naar buiten. Per keer pakweg 1 1/2 liter.
  Is datnormaal enzonee watis dan de oirzaak en de oplossing?

  Gesteld op 30-12-2017 om 12:53 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • Goede middag,

   Het doorlopen van de inlaatcombinatie kan meerdere oorzaken hebben, waaronder vuil tussen de inlaatcombinatie klepzitting maar ook een (te) hoge watervoordruk. Wij adviseren u beide te controleren. Doorgaans is de normale statisch waterleidingdruk 3 Bar. Tot een koud water voordruk van 3 a 4 bar kan een 6 bar uitvoering worden toegepast, bij een koud water voordruk hoger dan 4 bar moet een 8 bar uitvoering worden toegepast.

   Met vriendelijke groet,
   Itho Daalderop Webcareteam Geantwoord op 12-1-2018 om 13:30

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info