• hallo ik heb een Daalderop met serienummer 071728053 kun je na gaan of de toelaatbaar is voor normaal waterdruk en zien hoe oud deze is.
  want ik had gebeld en ze konden hierover niks zeggen

  Gesteld op 17-8-2015 om 12:27 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • Zeer goede kans dat de eerste twee cijfers van het serienummer het bouwjaar is, dus begint uw nummer met 09, dan is de boiler van 2009 (de 07.14.xxx is het typenummer) Geantwoord op 14-10-2016 om 12:17

   Waardeer dit antwoord (19) Misbruik melden
  • herstel, uw gegeven nummer is het typenummer (071728053), er staat als het goed is nog een nummer op, die eerste twee cijfers bedoel ik dus Geantwoord op 14-10-2016 om 12:19

   Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info