• Vraag 1. Wat is de levensduur van mono plus 80Liter?
  Vr2. Klopt het dat er nooit naar gekeken wordt door de verhurdende partij? (dus geen onderhoud)
  Vr. 3a. Het stroom verbruik is verdriedubbeld sinds ik de Mono Plus (80L) 6 weken uit had staan...wat kan een oorzaak zijn?
  3b.en wie is aansprakelijk om dit te betalen?

  Gesteld op 17-3-2015 om 17:08 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • 1) ik heb begrepen 20 tot 30 jaar
   2) was bij de bloiler van mijn moeder ook het geval, ik vind het ook "typisch"... mijn conclusie is dan ook afkopen. Koop zo'n apparaat (wanneer de beurs het toelaat) .. omdat onderhoud zelden of nooit noodzakelijk is.. dan ben je uiteindelijk veel goedkoper uit..
   3a) UIT had staan? dan lijkt mij dat er wat anders veel stroom is gaan gebruiken? (een cose-in boiler?)
   3b) ik vermoed dat daie verantwoordelijkheid bij u ligt.. Geantwoord op 14-10-2016 om 12:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info