• Hallo,

  Ik ben sinds enkele weken verhuisd naar mijn nieuwe woning waar een kleine Daalderop boiler staat. Ik heb hierover 2 vragen:
  1. moet ik de boiler vullen? of moet ik hier nooit iets voor doen?
  2. als het water voor het bad niet extreem warm is, mag ik dan zomaar de knop verdraaien naar meer graden? en hoelang duurt dit?

  Bij de verkoop van het huis zat er geen handleiding voor de boiler bij, niet handig...

  Alvast bedankt.

  Gesteld op 25-2-2014 om 17:41 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • De boiler vult zich zelf. het kan geen kwaad de knop te verdraaien. de handleiding van je boiler kan je op de site van Daalderop vinden. door middel van het serienummer. Geantwoord op 1-6-2015 om 18:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info