• Wij hebben vandaag de daalderop 80 liter duo boiler geplaatst serie nummer 071438049
  helaas komt er geen water uit de kraan.
  we hebben de boiler eerst helemaal gevuld volgens de voorschriften en het water eerst door laten lopen en zo de boiler helemaal gevuld.
  daarna hebben we gewacht tot hij op temperatuur was en toen bleek dat er helemaal geen water meer uit kwam.
  ik weet niet wat het probleem is.de warm water leiding was
  aan het begin bij de boiler wel iets warm dus ik denk dat
  het water wel warm is geworden maar niet uit de boiler komt.
  weet u de oplossing.

  Gesteld op 30-4-2010 om 23:21 in forum Daalderop Duo Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info