• Ik heb een Daalderop Duo Boiler van 50 liter en kan ook maar net 10 minuten douchen en dan is het warme water alweer op... Klopt dit wel? Ik heb hem al ingesteld op de hoogste temperatuur (80 graden)
    Onpraktisch want als ik bijv. 'S middags na het hardlopen wil douchen of 's avonds de afwas doen moet ik altijd bijverwarmen wat zoo lang duurt (en geld kost).

    Gesteld op 20-2-2013 om 14:57 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
    • ja inderdaad dat gevoel heb ik ook ,dat deze snel wat kouder wordt . ik denk dat een 50 lit duo net iets te weining inhoud heeft !! Geantwoord op 3-4-2013 om 23:51

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info