• Wij hebben de daalderop duo koper 50 ltr. Na 10 minuten douchen geeft de boiler al geen warm water meer. De installateur en Warmteservice hebben al van alles geprobeerd. Zijn er andere mensen met deze ervaring en weet u een oplossing voor dit probleem?

  Groeten Walter

  Gesteld op 6-1-2013 om 14:34 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • een duo boiler is een boiler die langzaam opwarmt tijdens nacht stroom . indien je overdag de boiler leeg gebruikt warmt hij ook langzaam op om dat hij maar 700 watt is.
   Wil je sneller opwarmen en niet energiezuinig en geen nachtstroom dan zal je een ander type moeten nemen, een mono (2500 watt) of een 3 dubbele Geantwoord op 21-5-2013 om 22:40

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info