Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/124
Pagina verder
58
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
ALGEMENE INFORMATIE
The CYBEX PRIAM is ontworpen om
maximaal comfort te bieden voor uw kind
en kan gecombineerd worden met de
PRIAM Reiswieg of het PRIAM Lux-zitje,
die beide geschikt zijn voor pasgeborenen.
Als u een PRIAM Lux-zitje heeft, dient
dit in achterover gekantelde stand te
worden gebruikt totdat uw kind in staat is
zelfstandig te zitten of om zichzelf op te
trekken.
Deze wagen voldoet aan en is
goedgekeurd volgens veiligheidsnorm EN
1888:2012.
BELANGRIJK!
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJ
ZING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
Lees voor gebruik zorgvuldig de
gebruikershandleiding en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit product is ontworpen om een kind van
17 kg te vervoeren en een gewicht van 5
kg in de boodschappenmand. Activeer
altijd de rem voordat u uw kind in de
kinderwagen zet of eruit haalt.
y Laat uw kind nooit alleen.
y Gebruik altijd het gordelsysteem.
y Laat uw kind niet met dit product spelen.
y Dit product is niet geschikt voor lopen of
skaten.
y Zorg dat alle vergrendelingen
ingeschakeld zijn voor gebruik.
y Houdt uw kind weg van het product als
u de openklapt of invouwt.
y Zorg voor gebruik dat de
y Bevestig geen enkele belasting aan de
greep, en/of aan een ander onderdeel,
omdat daardoor de stabiliteit van de
kinderwagen zal afnemen. Uitzondering
is de CYBEX Bekerhouder.
y Ga nooit trappen of roltrappen op of
af met het kind in de kinderwagen of
wanneer u andere vervoermiddelen
gebruikt.
y Wees extra voorzichtig wanneer u een
stoeprand op of af gaat of wanneer u
manoeuvreert op ongelijke oppervlakken.
y Als u een CYBEX autozitje gebruikt
in combinatie met de CYBEX PRIAM
kinderwagen, dan is deze wagen
niet geschikt als vervanging voor een
wieg of een bed. Als uw kind moet
slapen, dient u het in een geschikte
kinderwagenopbouw, wieg of bed te
leggen.
y Dit product is alleen bedoeld voor
gebruik met één kind in het zitje of in
de reiswieg, en een tweede kind op het
CYBEX Meerijdplankje indien u dat heeft
verbindingsstukken voor de
kinderwagenopbouw of ziteenheid of het
autostoeltje goed zijn vastgeklikt.
BELANGRIJK!
56

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cybex PRIAM - frame bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cybex PRIAM - frame in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info