Verklein
Vergroot
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Music
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Now Playing
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
M
M
P
P
12:59
12:59
12:
Photos
to
os
X
-Fi
Videos
Configure Menu
Configure Menu
Change Order
Default Menu
Turn on Speaker
Volume
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Music
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Now Playing
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
M
M
P
P
12:59
12:59
12:
Photos
to
os
X
-Fi
Videos
Configure Menu
Configure Menu
Change Order
Default Menu
Turn on Speaker
Volume
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Music
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Now Playing
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
M
M
P
P
12:59
12:59
12:
Photos
to
os
X
-Fi
Videos
Configure Menu
Configure Menu
Change Order
Default Menu
Turn on Speaker
Volume
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Music
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Now Playing
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
M
M
P
P
12:59
12:59
12:
Photos
to
os
X
-Fi
Videos
Configure Menu
Configure Menu
Change Order
Default Menu
Turn on Speaker
Volume
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Music
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Now Playing
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
M
M
P
P
12:59
12:59
12:
Photos
to
os
X
-
Fi
Videos
Configure Menu
Configure Menu
Change Order
Default Menu
Turn on Speaker
Volume
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Music
PM
PM
12:59
Photos
X-Fi
Videos
Now Playing
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
M
M
P
P
12:59
12:59
12:
Photos
to
os
X
-
Fi
Videos
Configure Menu
Configure Menu
Change Order
Default Menu
Turn on Speaker
Volume

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe zet ik hem op shuffel alle liedjes die erop staan Gesteld op 25-2-2014 om 14:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HALLO.
  WEGENS EEN STOMMITEIT WERKT MIJN CREATIVE ZEN X-FI NIET MEER.
  HIJ HING NOG AAN M'N PC OP HET MOMENT DAT IK M'N HARDDISK FORMATTEERDE.
  NU KRIJG IK DE MELDING: 'MEDIUM IS NIET GEFORMATTEERD VOLGENS EEN ONDERSTEUND BESTANDSSYSTEEM'. HET RESETKNOPJE HEB IK MEERDERE MALEN GEBRUIKT MAAR LOST NIX OP.
  dE SITE VAN CREATIVE ZWIJGT OVER DIT PROBLEEM IN ALLE TALEN; CONTACT OPNEMEN IS NIET MOGELIJK; HEB VOLGENS MIJ TENMINSTE, ALLES MEERDERE KEREN GEPROBEERD.
  NOG AFGEZIEN VAN DE BOOSHEID & FRUSTRATIE OP MEZELF SCHIJNT NIEMAND EEN OPLOSSING VOOR DIT PROBLEEM TE HEBBEN. OM MOEDELOOS VAN TE WORDEN.
  VIA EEN PROGRAMMA -MINI POWER DATA RECOVERY- KWAM IK ER ACHTER DAT ALLES ER NOG OP STAAT MAAR HERSTELLEN HO MAAR... HET IS -ZO VERMOED IK NU- EEN HEEL SIMPELE INGREEP DIE NODIG IS. MAAR ZOALS EEN RAKET KAN FALEN BIJ GEBREK AAN EEN KLEIN ONDERDEELTJE... ENFIN MIJN PUNT IS DUIDELIJK.
  IS ER IEMAND DIE ME KAN HELPEN?
  Gesteld op 17-10-2012 om 14:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het is mij ook gelukt om het reset en het aan en uit knopje tegelijk in te drukken. Daarna kreeeg ik een vreemd menu. En meer weet ik er niet meer van Geantwoord op 8-5-2013 om 00:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • filmpjes staan op het toestel en micro sd kaart en toch vind hij ze niet Gesteld op 5-4-2010 om 13:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo.

  De nedelandse handleiding wil ik uitvergroten en printen, helaas krijg ik alle talen , kan ik alleen een Nederlandse versie krijgen, bedankt. Gesteld op 14-9-2009 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Creative Zen X-FI bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Creative Zen X-FI in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info