Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/178
Pagina verder
NEDERLANDS
1
Conceptronic C300BRS4A versie 2.0
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met uw nieuwe
Conceptronic draadloze router
In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor de installatie van de Conceptronic
draadloze router.
Als u meer informatie of ondersteuning voor uw product nodig heeft, kunt u het beste naar onze Service &
Support website op www.conceptronic.net gaan en een van de volgende mogelijkheden kiezen:
FAQ : Database met veel gestelde vragen
Downloads : Gebruiksaanwijzingen, stuurprogramma's, firmware en overige downloads
Contact : Contact opnemen met Conceptronic Support
Voor algemene informatie over Conceptronic producten gaat u naar de Conceptronic website op
www.conceptronic.net.
De informatie in deze snelstart installatiegids is gebaseerd op Windows 7 en Windows Vista en kan dus
afwijken van het gebruik op uw computer als deze een ander besturingssysteem heeft.
NB: In deze snelstartgids vindt u alleen de basisstappen om de draadloze router in gebruik te
nemen. Zie voor meer informatie over de functies en mogelijkheden van de draadloze router
de Engelstalige gebruiksaanwijzing (User's Manual) op de product-cd.
Inhoud
1. Inhoud verpakking
2. Plaats van de onderdelen van de draadloze
router
2.1. Voorpaneel
2.2. Achterpaneel
3. Kabels aansluiten
3.1. WAN-poort
3.2. LAN-poorten
4. Computer configureren
4.1. IP-adres instellen
4.2. Verbinding controleren
5. Draadloze router instellen
5.1. Aanmelden
5.2. Installatiewizard
5.3. Geavanceerde instellingen
6. Verbinden met draadloos netwerk
6.1. Handmatig verbinden in Windows 7
6.2. Handmatig verbinden in Windows Vista
6.3. Automatisch verbinden met behulp van
WPS
7. Port forwarding (Poorten doorgeven)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Conceptronic C300BRS4A - 300Mbps 11n Wireless Router bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Conceptronic C300BRS4A - 300Mbps 11n Wireless Router in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 2,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info