• Ik heb een een Nikon D3400 digitale camera.
  Heb inmiddels al een viertal keer gepoogd om de handleiding te downloaden.
  Het downloaden schijnt normaal te verlopen, maar als ik de file wil openen
  bekom ik telkens de melding dat er een fout optrad en dat de file corrupt is.
  Enig idee hoe dit mogelijk is? De file geeft 18....MB voor de 356 paginas.
  Dank vooraf voor je idee hierover.
  Vriendelijke groeten
  Louis Govaert
  lgovaert@gmail.com

  Gesteld op 13-5-2019 om 20:43 in forum Computer Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info