• heb een citrioen xsara picasso van 2005 en die start soms niet, heb een nieuwe batterij geplaatst en een nieuwe starter en toch start ie soms niet, aan wat ligt t dan heb die nr de garage gebracht en die zeiden miss moet je zekeringkas van de motor veranderen heb graag hulp Issam 0032499305016

    Gesteld op 5-11-2018 om 19:27 in forum Citroen Xsara Picasso Misbruik melden
    • mogenlijk massa bij de start motor slecht u kunt op 2 manieren starten bij automaat in N of P vraag gaan alle dasbord lichten branden als contact aan zet ook die van batterij? Geantwoord op 6-11-2018 om 10:18

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info