• Ik heb een citroën Xsara Picasso uit 2001 waarvan de ventilator niet reageert op het knopje op het dashboard. Hoger en lager kun je hem op het dashboard veranderen alleen komt er in geen van de standen lucht uit de roosters. Weet iemand welke zekering hier voor verantwoordelijk is? Ik heb al geprobeerd met de contactsleutel in het contactslot te bewegen omdat dit wel eens slcht contact maakt heb ik gelezen maar ook dit heeft niet gewerkt. En kun je anders de ventilator direct op een plus aansluiten om te controleren of deze nog wel werkt? Alvast dank voor alle hulp.
    Groet Denny

    Gesteld op 5-7-2018 om 11:32 in forum Citroen Xsara Picasso Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info