• Citroen C3 2008 inhoud 1360 cc benzinemotor
  Probleem motor houd in.
  Geen storing afleesbaar.
  Vocht in stekker/behuizing bij ecu onder de motorkap links naast de accu (eerste van de 3 stekkers het dichts bij de + van de accu. Vocht verwijderd motor loopt weer goed.
  Oorzaak? wellicht capillaire werking van een actuator van deze groepsbedrading naar de stekker/behuizing.
  Het vocht/water komt er niet zomaar in. Heeft iemand toevallig een bedradingsschema van deze groep zodat de veroorzaker gevonden kan worden.

  Gesteld op 2-6-2019 om 10:37 in forum Citroen C3 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info