• Op mijn dashboard brand waarschuwingslampje service,wat moet ik doen.Ik heb gebeld met ciroen Berkelaar maar die gaan om 16 uur naar huis en ik belde om 13 uur en kon daar om 15 zijn, werd niet meer geholpen.

    Gesteld op 24-5-2019 om 16:52 in forum Citroen C3 Misbruik melden
    • geen zorgen, dat lampje zal wel een klein steeksleuteltje zijn en dat gaat branden als de kilometrage aangeeft dat C3 ee servicebeurt moet hebben. De Garage stelt dit dan weer in voor de volgende herinnering. Maar het is alleen maar een reminder. Je kunt rustig rijden want er zal niets beginnen te piepen. Geantwoord op 27-5-2019 om 08:18

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info