Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/55
Pagina verder
Cisco Small Business
Cisco Unified Communications Manager Express for IP
Phone Models 30X
GEBRUIKERS-
HANDLEIDING
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Als ik in gesprek ben , en een ander belt mij gaat de telefoon over, in plaats van gesprek toon ? hoe kan ik dat op lossen ik heb een Gigaset A670H
  Ik ben bij T-mobile - Thuis

  Gesteld op 29-10-2020 om 18:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik word gebeld maar ben te laat met op pakken.
  Hoe kan ik zien wie mij gebeld heeft? Gesteld op 29-7-2020 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als iemand mij belt, terwijl in gesprek ben, gaat het toestel voor de beller gewoon over. Er is geen in-gesprekstoon of melding "busy". Kan ik dat per toestel instellen? En zo ja hoe.
  Ik heb een Cisco IP Phone 303 Gesteld op 1-4-2020 om 15:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een buitenlijn doorverbinden naar ander toestel Gesteld op 29-1-2020 om 11:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Headset en hoorn werken niet meer. Alleen handsfree werkt. Gesteld op 30-9-2019 om 12:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • beltoon bij binnenkomende gesprekken staat op stil hoe zet ik deze weer aan Gesteld op 4-2-2019 om 12:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn toestel lijkt kapot. Blijft aangeven Initializing Network en checking DNS. Wat te doen? Gesteld op 3-11-2016 om 15:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cisco SPA 303 IP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cisco SPA 303 IP in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info