• Ik heb veel moeite met de handleiding, er zitten zoveel functies op. Telkens als hier de aardlekschakelaar schakelaar zich uitschakelt moet het opnieuw geprogrammeerd worden anders begint de vloer zich flink op te warme , tot extreem toe . Ik wil in de zomer eigenlijk de vloerverwarming uitschakelen , ik krijg het niet voor elkaar . Er moet toch eigenlijk gewoon een normale functie op zitten dat dit apparaat zich uitschakelt . Wie kan mij hier duidelijkheid in geven

  Gesteld op 3-10-2021 om 19:31 in forum Chromoflex Vloerverwarming Misbruik melden
  • Goedenavond, zou u mij de gebruiksaanwijzing kunnen/willen mailen. Ik heb deze niet meer, maar wel nodig.
   Met vriendelijke groet,
   Belka
   mail: belkan100@gmail.com
   Alvast hartelijk dank Geantwoord op 21-2-2022 om 19:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info