• Mijn elektrische vloerverwarming (23 jaar oud) is op hol geslagen. De thermostaat geeft continue rond de 30 graden aan. Vloer voelt warm aan :-).
  Naar alle instellingen gekeken. Doch zie geen gekke dingen.

  Gesteld op 3-6-2021 om 18:08 in forum Chromoflex Vloerverwarming Misbruik melden
  • Dat heb ik ook een keer gehad.
   Misschien even resetten en opnieuw instellen. Dat heeft bij mij toen geholpen.

   Mijn probleem nu is dat de thermometer het wel doet, maar deze niet meer automatisch aanslaat als het kouder wordt :(
   Geantwoord op 4-6-2021 om 11:22

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info