• Goedemorgen ik heb een vraag over de vloerverwarming hij geef code d a t 1 aan wat betekent dat

  Gesteld op 4-10-2019 om 09:53 in forum Chromoflex Vloerverwarming Misbruik melden
  • Dat1 wil zeggen een automatische instelling met een zomertijd (vanaf 1996) van 7 maanden. Zomertijd laatste weekend in maart en laatste weekend van oktober.

   Dat2 een automatische instelling van de zomertijd t/m 1995.
   Dat3 zomertijd voor Groot Brittanië van toepassing.
   No is geen automatische schakeling.

   Gr Astrid Geantwoord op 11-1-2020 om 20:45

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info