• Hallo, van de week sloeg de aardschakelaar uit. Daarna de schakelaar weer terug gezet en alles deed het weer. Het probleem is nu dat het kastje vd chromoflex vloerverwarming ontregeld was. Ik heb alles volgens de gebruiksaanwijzing weer ingesteld. Datum, tijd en alles bevestigd met de prog. knop. Het kastje blijft nu maar tikken. Wie weet hier een oplossing voor?

    Gesteld op 18-11-2017 om 14:33 in forum Chromoflex Vloerverwarming Misbruik melden
    • Het zelfde probleem heb ik ook gehad. Soort van kortsluiting, aardlek sloeg uit. Bleef uitgeschakeld na reset. weet nu niet wat het probleem is. Wellicht iets in chromoflex kastje defect?? Geantwoord op 12-10-2019 om 12:04

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info