• de stand van de display is no.
  volgens de gebruiksaanwijzing moet reset mogelijk zijn.
  helaas valt de stand na reset terug in de no stand

  Gesteld op 3-1-2017 om 11:52 in forum Chromoflex Vloerverwarming Misbruik melden
  • Hoi,
   Na de reset zou je eerst ies van HEAT moet krijgen, gevolg door NO.
   Dan kun je met de + en - naar DAT1 gaan en afsluiten met PROG.
   Dan ga je automatisch verder met de datum.....eerst dag, dan uur dan pas jaar, steeds tussen iedere setting confirmen met PROG.

   Hopelijk hebben jullie er wat aan. Geantwoord op 25-1-2017 om 08:53

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info