Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Notice d'utilisation pour l'usager
Handleiding voor de gebruiker
BE
CHAUDIERE MURALE GAZ A CONDENSATION
CONDENSATIE GASWANDKETEL
PIGMA Green
25 - 30
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Boiler gaat uit .en er komt geen warme water...?? Hoe kan dat ..? Op het schermpje verschijnt " error 304..kan iemand me helpen aub.??? Gesteld op 19-5-2020 om 18:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn ketel staat op de error 108. Dat is een probleem van manometer. Druk is te laag.
  Wat kan ik nu doen?
  Gesteld op 29-3-2020 om 14:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • beste, 05-02-2020 is hier iemand van chaffoteaux mijn pigma green komen herstellen, de printplaat moest vevangen nadat ik ook al het pinnetje had laten vervangen. Men had mij een factuur beloofd dat ik nooit heb gekregen, er moest instant 442,58 euro neertellen. Nu een maand later werkt mijn verwarmingsketel weer niet, en heb geen idee waar ik de mens die dit bij mij is komen doen moet bereiken, ik heb nl geen naam, geen gsm nr, want het contact was altijd met ''onbekend ''nr; mijn ketel geeft aan err 108, Ik hoop dat dit probleem verholpen kan worden Gesteld op 9-3-2020 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • beste, zit constant met probleem met mijn PIGMA GREEN verwarmingsketel , er zijn al vervangingen aan gebeurt, en heeft me al het nodige gekost, nu komt er weer ERROR 102 vind in de handleiding niets terug onder die code, weet iemand meer? Gesteld op 21-1-2020 om 13:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg warm water maar verwarming werkt niet. Alles werd ontlucht. Wat nu? Gesteld op 28-12-2019 om 19:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In welke positie moeten de kraantjes staan in normale positie Gesteld op 26-12-2019 om 19:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet de stand van de kraantjes staan in normale toestand Gesteld op 26-12-2019 om 18:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Chaffoteaux heeft een foutmelding aan met 504 wat zou dit probleem zijn en hoe los ik dit op Gesteld op 30-11-2019 om 09:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vlam brand en valt uit contant geeft sp1 sp2 geen vlam aanwezig ?? Gesteld op 24-10-2019 om 23:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ketel start niet meer op?
  Fout code -3 het vlam Ecolo brand rood met een kruis. Gesteld op 11-8-2019 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik mijn toestel (Pigma Green 25) in om het meest economische, goedkoopst te werken ? Gesteld op 27-11-2018 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn verwarmingsketel valt constant in veiligheid en geeft ERROR 504 aan op de display...wat berekend deze foutcode ??? Kan dat nergens on line vinden ?? Gesteld op 18-11-2017 om 18:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij hebben ze eerst ionisatiepinnetje vervangen!! Was het niet. Toen dachten ze dat defecte gasblok het probleem was... Na externe consultatie... Printplaat vervangen. Was blijkbaar het probleem. Werkt weer normaal! Probleem opgelost!! Heb alleen nog geen rekening gehad. Zal wel schrikken zijn denk ik!!
   Mvg, ToonGeantwoord op 18-1-2018 om 15:33

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Chaffoteaux Pigma Green bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Chaffoteaux Pigma Green in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info