Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Notice d'utilisation pour l'usager
Handleiding voor de gebruiker
BE
CHAUDIERE MURALE GAZ A CONDENSATION
CONDENSATIE GASWANDKETEL
PIGMA Green
25 - 30
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ketel start niet meer op?
  Fout code -3 het vlam Ecolo brand rood met een kruis. Gesteld op 11-8-2019 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik mijn toestel (Pigma Green 25) in om het meest economische, goedkoopst te werken ? Gesteld op 27-11-2018 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn verwarmingsketel valt constant in veiligheid en geeft ERROR 504 aan op de display...wat berekend deze foutcode ??? Kan dat nergens on line vinden ?? Gesteld op 18-11-2017 om 18:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij hebben ze eerst ionisatiepinnetje vervangen!! Was het niet. Toen dachten ze dat defecte gasblok het probleem was... Na externe consultatie... Printplaat vervangen. Was blijkbaar het probleem. Werkt weer normaal! Probleem opgelost!! Heb alleen nog geen rekening gehad. Zal wel schrikken zijn denk ik!!
   Mvg, ToonGeantwoord op 18-1-2018 om 15:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Chaffoteaux Pigma Green bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Chaffoteaux Pigma Green in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info