Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 2 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik mph omzetten in km/U op de cateya enduro 8?? Gesteld op 4-5-2020 om 12:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • I've had a Cateye Enduro 8 for several years, but I haven't rode my bike for a while. I took it out the other day and the Cateye was dead. I purchased a new battery, installed it, but it is still dead. Any ideas? Thank you. Gesteld op 7-5-2018 om 01:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb mijn batery vervangen maar krijg het totaal aantal gereden km (ODO) niet ingesteld, Hoe werkt dit Gesteld op 28-3-2013 om 13:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • na een complete reset (mode knop + Start stop knop + set toets),eerst Mph of KMh met de mode toets daarna de mode toets 2seconden indrukken nu de tientallen instellen met de mode toets. daarne met de start stop knop door na de kilometers enzo verder voor de tien tallen de honderdtallen en de duizenden kilometers Geantwoord op 28-3-2013 om 14:47

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Cateye CC-ED300 ENDURO 8

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info