Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Cat
®
S41 smartphone
Gebruikershandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe krijg ik het geluid signaal uit wanneer mijn telefoon naar een netwerk provider is zoeken b.v.
  wanneer je in een kelder staat en dan weer naar buiten Gesteld op 15-4-2021 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn cat s41 is wel verbonden met de car via bluetooth maar de telefoon contacten wil maar niet wat zijn de mogelijkheden Gesteld op 24-9-2020 om 19:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn cat telefoon meld wanneer er geen telefoon netwerk is en wanneer de batterij opgeladen is hoe kan ik die meldingen uitschakelen. Gsm laad snachts op en is zeer vervelend daar melding van te krijgen. Ik werk ook in een gebouw waar niet altijd bereik is dus heel regelmatig geluidsmeldingen. Gesteld op 13-1-2020 om 22:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Van alles heb ik geprobeerd om de statusbalk uit het beginscherm van kijn CATS41 aan te passen of te verwijderen. Heeft iemand de tip voor mij?
  Gesteld op 19-8-2019 om 20:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi,

   Sleep de statusbalk naar beneden. Dan zie je een ?? staan druk er op en je kan je statusbalk aanpassen. Groeten Geantwoord op 19-8-2019 om 21:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hoi,

   Sleep de statusbalk naar beneden. Dan zie je een potlood/pennetje staan druk er op en je kan je statusbalk aanpassen. GroetenGeantwoord op 19-8-2019 om 21:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hoi,
   Zeg ik het nog verkeerd. Pff

   Sleep de statusbalk naar beneden. Dan zie je een driehoekje staan met de punt naar beneden. Druk er op. Dan zie je een potlood/pennetje staan druk er op en je kan je statusbalk aanpassen. GroetenGeantwoord op 19-8-2019 om 22:01

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • ik heb contacten in mijn telefoon gezet en kan ze niet meer verwijderen telefoon zegt dan kan niet verwijderen alleen verbergen en ik wil ze er uit hebben hoe doe ik dat Gesteld op 24-5-2019 om 07:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een cat s41 waarmee ik heel blij ben. het enige wat ik jammer vind is dat ik nergens kan achterhalen hoe ik een schermafdruk kan maken. Is dit uberhaupt mogelijk of kan dit misschien helemaal niet?
  Ik hoop dat iemand dit kan vertellen Gesteld op 2-2-2019 om 22:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi, je hebt aan de zijkant rechts 3 knoppen zitten druk tegelijkertijd de bovenste en de onderste in.
   Dan krijg je een scherm afdruk.
   GroetenGeantwoord op 27-7-2019 om 14:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cat S41 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cat S41 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cat S41

Cat S41 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cat S41 Gebruiksaanwijzing - English - 21 pagina's

Cat S41 Gebruiksaanwijzing - Français - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info