• Is mijn dank en eer om een man met de waarheid groots te bedanken en te doen zoals hij belooft, iedereen op deze site zou zich bij mij moeten voegen en Dr.OWOLO moeten danken voor de glorie en het geluk dat hij mij gaf, ik verdelg met mijn man 7 maanden geleden en ik was down en weet niet wat ik moet doen totdat ik een bericht zag over deze spell caster Dr.OWOLO die ik mijn situatie uitleg, en toen zei hij tegen me: huil niet mijn dochter voor wat je zoekt is goed hier in mijn tempel gaf hij me hoop als ik geen hoop tot mijn grootst mogelijke opmerkzaamheid had, hij deed de betovering voor mij en mijn man was terug 3 dagen na de betovering alsjeblieft als je hulp nodig hebt mijn advies voor jou is allemaal naar Dr. OWOLO omdat hij de beste van allemaal is, Contact via WhatsApp (+17196006730)

    Gesteld op 4-6-2019 om 15:59 in forum Casio fx-82EX Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info