Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
TE-M80
Electronisch Kassaregister
De opstart is SNEL en SIMPEL!
Eenvoudig in het gebruik!
15 departementen
Automatische BTW-berekeningen
Rekentoestel
Gebruiksaanwijzing
TE-M80-S
TE-M80-M
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
TE-M80 Electronisch Kassaregister TE-M80-S TE-M80-M Gebruiksaanwijzing De opstart is SNEL en SIMPEL! Eenvoudig in het gebruik! 15 departementen Automatische BTW-berekeningen Rekentoestel

Pagina 2
IN INLEIDING Hartelijk dank voor de aankoop van dit CASIO kassaregister. De opstart is SNEL en SIMPEL! Deel-1 van deze gebruikershandleiding helpt u om snel te starten. Van zodra u de opstart operaties beheerst, zal u allicht de andere functies in deel-2 willen bestuderen. Originele verpakking Stroomvoorziening Indien deze kassa zou moeten teruggebracht worden naar de zaak waar ze werd aangekocht, dan moet ze verpakt zijn in de originele verpakking. Uw kassa is ontworpen om

Pagina 3
INLEIDING Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid • Om dit product veilig en correct te gebruiken, lees grondig dit handboek en werk zoals geïnstrueerd. Gelieve na het lezen van deze gids, hem te bewaren voor een gemakkelijkeverwijzing. Gelieve rekening te houden met alle informatie voor een toekomstige verwijzing. • Volg de waarschuwingen, die op hetproduct worden vermeld. Betreft de pictogrammen In deze gids worden diverse pictogrammen gebruikt om een veilig gebruik van deze kassa te

Pagina 4
INLEIDING Opgepast! Probeer nooit om de kassa te demonteren of tewijzigen. Componenten met hoog voltage binnen in de kassa kunnen brandgevaar of elektrische schokken veroorzaken. • Contacteer uw CASIO-kassa-verdeler voor alle herstellingen en onderhoud. Stroomstekker en AC stopcontact Gebruik enkel een veilig AC electrisch stopcontact. Het gebruik van een stopcontact met een andere voltage veroorzaakt het gevaar van defect, vuur en elektrische schokken. Het overbelasten van de stroomste

Pagina 5
Inhoud Leer uw kassa kennen................... ........................................................................................................... Dagtaak...................................................................................................................................................... 6 8 Deel-1 9 SNELLE START ......................................................................... (U heeft reeds een goede basiskennis bij het lezen van de volgende sect

Pagina 6
Leer uw kassa kennen Leer uw kassa kennen CAL X OFF Z De positie van de sleutel bepaalt welke operatie u kan uitvoeren op de kassa. De PROGRAMMAsleutel (type PGM) laat toe om in alle sleutelposities te gaan, terwijl de OPERATOR sleutel (type OP) kan gebruikt worden om enkel OFF, REG of CAL te selecteren. OP REG RF REG CAL X ● Z ● OP sleutel PGM sleutel OFF In deze positie ligt de kassa af. Opmerking: Een fout wordt gemeld (E01 aangegeven) wannee

Pagina 7
Leer uw kassa kennen Toetsenbord J 1 2 FEED OPEN × DATE TIME 3 AC C 8 G POST RECEIPT HELP Bepaalde toetsen hebben 2 functies: een voor registratie en een voor het rekentoestel. In deze handleiding zullen we verwijzen naar de hier onderaan vermelde toetsen, om de operaties goed te begrijpen. 5 6 ERR. CORR DEPT SHIFT 14 9 15 10 4 1 8 9 5 ÷4 6 5 2 3 9 0 00 . RC # NS B PD MR D

Pagina 8
Dagtaak Dagtaak Voor de opening van de zaak 1. 2. 3. 4. Kassastekker in het stopcontact? Voldoende papier? Is datum en tijd correct? Voldoende wisselgeld in de lade? Tijdens de openingsuren 1. Registreer de verkopen. 2. Roep eventueel het laatste rapport op . (Rapport oproepen in X positie) Na sluitingstijd 1. Zet de dagtotalen op nul. (Op nul zetten rapport in Z positie.) 2. Maak de kassalade leeg en laat ze open. 3. Draai de sleutel naar OFF positie. Sluit/ontgr

Pagina 9
Deel-1 Deel-1 1. SNELLE START Initialisatie en plaatsing van de geheugenbatterijen ◗ Om de kassa te initialiseren Belangrijk U moet de kassa initialiseren en installeer de batterijen vooraleer u de kassa gaat programmeren. 1. 2. 3. 4. Zet de sleutel in de positie OFF. Steek de stekker in het stopcontact. Plaats de geheugenbatterijen. Zet de sleutel in de REG stand. ◗ Om de batterijen te plaatsen 1. Verwijder het deksel van de printer. 2. Verwijder het dekse

Pagina 10
Deel-1 SNELLE START Opties: Papierrol thermisch 58 mm 4. Inbrengen papierrol 6 Verwijder het printerdeksel 5 Haal het journaalpapier van de door het achteraan op te tillen. Sleutel naar REG journaalspoel. printerdeksel CAL REG REG X OFF Z RF PGM 7 Rol het papier enkele keren 1. Journaalpapier inbrengen 8 1 Druk op de printer open toets. 6 Druk op de printer open toets en open in de journaalspoel. Plaats het linkerdeel van de spoel en ze

Pagina 11
Deel-1 SNELLE START 5. Basis programmatie voor SNELLE START CAL Sleutelpositie X OFF Z Deel-1 REG RF PGM PGM Procedure Doel 1. Plaats de PROGRAMMA sleutel (met de vermelding “PGM”) en draai naar PGM positie. Programmatie 2. Druk de volgende toetsen in om de tijd in te voeren. Voorbeeld: 13:18 = 1318 Zo ZCZ<∫ y Minuten Uur • Voer 4 cijfers in P verschijnt op het scherm Voer de tijd in (om te eindigen) 3. Druk de volgende toetsen in

Pagina 12
Deel-1 SNELLE START 6. Sleutelpositie REG Basis operaties na basis programmatie CAL X OFF Z Deel-1 Nota: REG REG Wanneer er een foutmelding is (E01 op het scherm), dan wordt uw ingave op nul gezet. RF PGM Afdruk Operatie n 6-1 Open de lade zonder een verkoop 6-2 Basis operatie Z?? G Eenheidsprijs Departement 1 Voorbeeld Eenheidsprijs 1.00 Aantal 1 1 Dept. 1 10 Cash bedrag ontvangen 2.00 åX?? [ NS •••••

Pagina 13
Deel-1 SNELLE START Afdruk Operatie 6-5 Splits cash/ op rekening Voorbeeld Eenh.prijs 2.00 3.00 Aantal 1 1 1 Dept. 1 2 1 Cash bedrag ontvangen 4.00 X?? G C?? S V?? G o B?? p u DEPT01 DEPT02 DEPT01 TOTAL CASH CHARGE •2.00 •3.00 •4.00 •9.00 •5.00 •4.00 —— Cash bedrag ontvangen —— Op rekening 5.00 6-6 Correcties Correcties kunnen gemaakt worden terwijl u de artikels registreert (voor u drukt op de departementsto

Pagina 14
Deel-1 SNELLE START Sleutelpositie REG CAL X OFF Z Deel-1 REG REG RF PGM Afdruk Operatie 6-6-2 Nadat u drukte op g toets wist het laatste geregistreerde artikel de departementstoets Voorbeeld 1. Tik per vergissing 550, in plaats van 505 en druk op de departementstoets. BB? G Foute ingave DEPT01 ERR CORR DEPT01 •5.50 -5.50 •5.05 g Wist het laatst geregistreerde artikel. B?B G Correcte ingave Registratie departement 1 2. Tik per ve

Pagina 15
Deel-1 SNELLE START 7. Dagelijks rapport Deel-1 Dit gedeelte beschrijft de rapporten, die kunnen genomen worden. Belangrijk Wanneer u een nulzet (Z) rapport neemt, dan worden de afgedrukte gegevens gewist uit de totalen. Om gegevens te zien zonder op nul te zetten, druk een lees (X) rapport af. 7-1 Financieel rapport Afdruk Operatie Sleutelpositie ∫ CAL REG XX OFF Z —— Pos./Dag/Tijd 07-19-2003 14:27 0072 —— Ticket Nr. X FLASH GROSS TOTAL

Pagina 16
Deel-1 SNELLE START 7-2-2 Periodiek lees/ nulzet rapport Sleutelpositie Z Afdruk Operatie of X Z?p Z —— Pos./Dag/Tijd 07-19-2003 19:50 0074 —— Ticket Nr. ZZ 0001 —— Rapportcode/Titel/Nulzetteller 0010 PERIODIC GROSS TOTAL NET TOTAL N 16 QT 67 •270.73 No 38 •271.24 —— —— —— —— Bruto omzet aantal Bruto omzet bedrag Netto omzet aantal klanten Netto omzet bedrag

Pagina 17
Deel 2 EXTRA FUNCTIES Sleutelpositie 1. Diverse programmaties CAL 1-1 Eenheidsprijs voor departementen REG X OFF Z RF Voorbeeld PGM Eenh.prijs 1.00 Dept. 1 2.20 2 PGM Zo 11.00 13 P verschijnt op het scherm Deel-2 Z?? G XX? S ååZZ?? D o (Voor Dept. 1) (Voor Dept. 2) (Voor Dept .13) • Eenheidsprijzen kunnen liggen tussen 0.01~9999.99. 1-2 Percentage voor percentage toets Zo Voorbeeld Kortings % 2.5% P ve

Pagina 18
Deel-2 EXTRA FUNCTIES Sleutelpositie 1-4 Status voor departement CAL X OFF Z RF Voorbeeld Dept. REG 1 A 0 7 0 Selecties B 4 5 PGM PGM C 1 Co 1 ▲ P3 verschijnt op het scherm ?VZ G Voor Dept. 1 Enkel artikel departement ?BZåS Voor Dept. 7 Normaal Maximum At. departement cijfers is 5 ▲ Normaal Maximum At. departement cijfers is 4 Enkel artikel departement o (om te eindigen) Selecties Negatief departem

Pagina 19
Deel-2 EXTRA FUNCTIES Co 1-5-2 Status voor percentage toets Voorbeeld Afronding Percent. P3 verschijnt op het scherm ▲ ZZ x Boven %+ Afronding (boven) Toeslag (%+) o (om te eindigen) Selecties Afronden van totalen, berekend door de percentage toets. Afronden (1.544=1.54; 1.545=1.55) Afkappen (1.544=1.54; 1.545=1.54) Programmeer percent. toets als korting (%–). Programmeer percent. toets als toeslag (%+). 1-6 BTW status voor minus toets ? Z X A

Pagina 20
Deel-2 EXTRA FUNCTIES Sleutelpositie 1-7 Algemene functies CAL 1-7-1 Algemene controle Co ▲ (om te eindigen) Selecteer een nr. uit lijst C Selecties Behoud van de ingedrukte toetsen tijdens de verkoop. Ticketnummer op nul zetten nadat het dagrapport werd afgedrukt. Mogelijkheid tot negatief subtotaal. Ja Ja Neen Neen Ja Neen Neen Ja Ja Neen Ja Ja Neen Neen ? Z X C V B N M A Selecties Niet van toepassing in onze regio To

Pagina 21
Deel-2 EXTRA FUNCTIES Co 1-7-2 Afdruk controle P3 verschijnt op het display ?BXX o ???? p Selecteer een nr. van lijst A Selecteer een nr. van lijst B Selecteer een nr. van lijst C ▲ Programma code Nr. o (om te eindigen) Selecteer een nr. van lijst D Selecties Gebruik de printer om tickets af te drukken. Deel-2 ? Z Gebruik de printer om het journaal af te drukken. A Selecties Druk nul-totalen af op dag/periodiek rapport. Druk karakters

Pagina 22
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 1-7-3 Printer keuze tussen ticket of journaal De printer is ingesteld als journaal. Sleutelstand CAL Voorbeeld Om een ticket af te drukken REG X OFF Z RF PGM PGM Zo Zu ▲ P verschijnt op het scherm Druk ticket af o (om te eindigen) Selecties Gebruik de printer om het journaal af te drukken. Gebruik de printer om tickets af te drukken. ? Z A • Printer selectie voor journaal of tickets, kan ook gebeuren bij 1-7-2

Pagina 23
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 1-8 BTW-voet en afronding Co P3 verschijnt op het display ?ZXB o ??"???? p ▲ Programma code Nr. voor BTW-voet 1*1 ???? p Selecteer nrs. van lijst B ▲ Voer BTW-percentage A in Selecteer Selecteer nummer nummer van lijst D van lijst C *1 Programma code Nr. voor BTW-voet 2 is ?XXB. Deel-2 o (om te eindigen) Specificaties BTW-percentage Het BTW-percentage ligt tussen 0.0001 ~ 99.9999%. Gebruik A " toets als decimaal punt.

Pagina 24
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 1-9 BTW afdruk controle Sleutelstand CAL Co ▲ Selecteer nummer uit lijst B o (om te eindigen) Selecties Niet voor onze regio. Niet voor onze regio. Ja Neen Ja Neen Neen Ja ? Z X C A Selecties Druk netto bedrag exclusief BTW af. Druk BTW-bedrag af. Ja Ja Neen Neen Neen Neen N 24 Z PGM Programma code Nr. Altijd “0” OFF PGM ?CXN o Selecteer nummer uit lijst A X RF P3 ve

Pagina 25
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 1-10 Breng de naam in, van de departementen en de tickethoofding Sleutelstand CAL REG X OFF Z RF PGM PGM 1-10-1 Karakter toetsenbord In PGM 2 wordt het toetsenbord gebruikt als karaktertoetsenbord zoals hieronder getoond, nadat u een departement of de tickethoofding heeft aangeduid. DEPT SHIFT DBL 2 1Dubbele grootte toets Specificeert dat het volgend karakter van dubbele grootte is. U drukt deze toets in, telkens voor een karakt

Pagina 26
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 1-10-3 Programmatie tickethoofding Xk Voorbeeld Lijn (1 ~ 5) P2 verschijnt op het scherm 2 Xu Bericht THANK YOU tot max. 24 (12 dubbele grootte) karakters Lijn Nr. XVV<NNBB++ T H A N K fix “K” spatie CCCNNNXX p Y O U → refereer naar 1-10-4 k (om te eindigen) N 26

Pagina 27
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 1-10-4 Alfabetische karakters Karakters werden toegewezen aan elke numerieke toets. U kan “A” ingeven door < een maal, “B” twee maal, “C” drie maal in te geven. De volgende tabellen duiden het karakter en de in te drukken nummers aan van deze toets, om te komen tot het karakter. : A B C a b c 8 → → → → → → → A .01 B .02 C .03 a .04 b .05 c .06 8 .07 < toets → Ä Å Æ Á Â À Ã → → → → → → → A .08 A .09 A .10 A .11 A .12 A .13

Pagina 28
Deel-2 EXTRA FUNCTIES P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, … : Z toets → P Q R S p q r → → → → → → → P .01 Q .02 R .03 S .04 p .05 q .06 r .07 s 1 ß → → → → → s .08 1 .09 P .10 p .11 s .12 keert terug naar de start : T U V t u v 2 → → → → → → → T .01 U .02 V .03 t .04 u .05 v .06 2 .07 X toets → Ü Ú Û Ù ü û ù → → → → → → → U .08 U .09 U .10 U .11 u .12 u .13 u .14 T, U, V, t, u, v, 2, … → W, X, Y, Z, w, x, y, z,

Pagina 29
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 1-11 Afdruk van alle programma gegevens p Sleutelstand CAL REG X OFF Z RF PGM PGM1 •••••••••••••••••••• —— Lees Symbool DEPT01 000 DEPT02 000 DEPT15 000 T1 —— Dept. naam/BTW status/Eenh.prijs —— Normaal dept./Limiet at.cijfers/Enkel artikelverkoop %00 EURO T1 T1 @1•00 @10.00 @5.00 12.34% ™1.29739 0122 0522 0622 1022 0326 2422 0125 22 1020 0000 0 202 22 —— Minus/BTW status —— Percent./BTW st

Pagina 30
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 2. Diverse operaties Sleutelstand CAL 2-1 Registratie van een departement met een ingestelde prijs. REG REG X OFF Z RF PGM (Programmatie: Zie blz. 17) Afdruk Operatie Voorbeeld Eenh.prijs 1.00 2.20 11.00 Aantal 1 2 4 Dept. 1 2 3 Ontvangen bedrag 50.00 G S S V ∫D o B???p DEPT01 DEPT02 DEPT02 4 X DEPT03 TOTAL CASH CHANGE •1.00 •2.20 •2.20 @11.00 •44.00 •49.40 •50.00

Pagina 31
Deel-2 EXTRA 2-4 Splits cash/ cheque verkoop Voorbeeld: Eenh.prijs 30.00 25.00 Aantal 1 1 Dept. 2 3 Cash bedrag ontvangen 20.00 Cheque 35.00 C???S XB??D o X???p ç 1.00 2.00 Aantal 1 1 Dept. 1 2 Cash bedrag ontvangen DEPT02 DEPT03 TOTAL CASH CHARGE •30.00 •25.00 •55.00 •20.00 •35.00 Ukaneenticket achteraf afdrukken, na de finalisatie van een transactie, door te drukken op |. Voorbeeld Eenh.prijs

Pagina 32
Deel-2 EXTRA FUNCTIES Sleutelstand CAL REG REG X OFF Z RF 2-7 Andere registraties PGM Scherm Operatie ∫ 2-7-1 Lees tijd en datum 13-5# Uur/Minuten ∫ 08-01-04 y ~00 Dag/Maand/Jaar • Flikkert per seconde Afdruk Operatie 2-7-2 Uit kas Z??? ; Afdruk Operatie 2-7-3 Startgeld N?? . Operatie 2-7-4 Registratie identificatie nummers B? G ZXCV BNM< n p •10.00 —— Uit kas bedrag PD RC •6.00 —— St

Pagina 33
Deel-2 EXTRA FUNCTIES 2-7-6 Toeslag/ Korting • 2.5% toeslag/korting (ingesteld voor x toets) toegepast op eerste artikel. Toeslag Z?? G x X?? S C?? G o Mx p •1.00 —— Toeslag % •0.03 —— Toeslag bedrag •2.00 •3.00 •6.03 —— Subtotaal —— Toeslag % •0.42 —— Toeslag bedrag •6.45 Korting DEPT01 2.5% %DEPT02 DEPT01 ST 7% %CASH •1.00 —— Korting % -0.03 —— Korting bedrag •2.00 •3.00 •5.97 —— Subtotaal —— Korting % -0.42 —— Korting bedrag •5.55 Deel

Pagina 34
Deel 3 REKENMACHINE FUNCTIE 1. Rekenmachine Positie Terwijl u registreert in REG positie, kan u overgaan naar de CAL positie en dan terugkeren naar de REG positie om het berekende bedrag te hernemen. Sleutelstand CAL CAL REG X OFF Z RF PGM Scherm Operatie 1-1 Rekenkundige voorbeelden 0 t BqZ t ~ (Verkeerde operatie) (Wist de ingave.) BqCwX p & XCwBNeM< p -257$ 5+3–2= (23 – 56) × 78 = ZB??eZX x 12% van 1500 1-2 Ge

Pagina 35
Deel-3 REKENMACHINE FUNCTIE Sleutelstand CAL 1-3 Parameters voor rekenmachine REG X OFF Z RF PGM PGM Co P3 verschijnt op het scherm Z?XX o ?p ▲ Programma code Nr. Selecteer een nummer van lijst A. o Deel-3 (om te eindigen) Selecties Open lade wanneer p wordt ingedrukt.* Open lade wanneer n wordt ingedrukt. Druk At. = toets aanslagen af op dag X en Z rapporten. Neen Neen Ja Ja Neen Ja Ja Neen Neen Ja Neen Ja Neen Ja ?

Pagina 36
Deel 4 1. Problemen BELANGRIJKE INFORMATIE oplossen Symptoom/Probleem Meest voorkomende oorzaken Oplossingen 1 E01 verschijnt op het scherm. Sleutelpositie werd gewijzigd voor de afsluiting. Draai de sleutel tot waar het gepiep stopt en druk op p. 2 E10 verschijnt op het scherm. Printer is niet grondig gesloten. Geen papier meer. Sluit de printer grondig af. Plaats een nieuwe papierrol. Indien er voldoende papier is, open de printer en plaats de

Pagina 37
2. Specificaties Invoer methode: Ingave: 10-toetsen systeem; Buffer geheugen 16 toetsen (2-toetsen rol over) Scherm (Digitron): Bedrag 8 cijfers (nul onderdrukt); Departement Nr.; At. herhalingen; TOTAAL;WISSELGELD Printer: Ticket: (of journaal) Papier rol: 24 cijfers Automatische papier wikkeling (journaal) 58 mm × 80 mm ∅ (Max.) thermisch Berekeningen: Ingave 8 cijfers; Registratie 7 cijfers; Totaal 8 cijfers Rekenmachine functie: 8 cijfers; Rekenkundige berekeningen; P
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo,

  Heeft iemand een afbeelding of tekening hoe de printerrol ingevoerd moet worden ?
  Hij moet ergens met de feedknop inlopen maar ik kom er niet achter waar de strook in moet. Ook heb ik het idee dat r een spoeltje ontbreekt in het bonrol compartiment maar ik ken de kassa niet heb hem net gekocht als 2e handsje

  Alvast bedankt Gesteld op 5-4-2017 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had alleen de rol voor het klantenbonnetje erin. De. Journaalrol (de 2e rol dus) niet. Dat lukte niet. Was ook niet nodig want ah einde vd dag kan je een totaal printen. De klanten rol leg he er gewoon in. Zie de handleiding en druk oo feed Geantwoord op 5-4-2017 om 11:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Kan in meer dan 2 BTW tarieven programmeren in deze kassa? Model: Casio en Type : TE-80S / TE-80M Gesteld op 24-3-2017 om 17:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag een 2e kassabon uit draaien dus 1 voor klant en 1 winkel
  Kan dat ? Gesteld op 2-9-2016 om 11:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoi
  Ik heb een cassa en maar ik wil naam bij aparaat geven hoe kan bat? Gesteld op 26-6-2016 om 14:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de koptekst in voeren , op mijn kassa dus de firma naam enz enz Gesteld op 20-5-2016 om 10:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • goedemiddag,
  ik heb de casio te m80 van iemand overgenomen.,netjes met nederlandse handleiding. maar ikmkom er niet uit mbt een retour. ik zet de sleutel naar RF en doe wat ik moet doen. daarna sla ik af maar op de bon staat nwrgens een negatief teken of dat het een retour was.
  weet iemand wat ik verkeerd doe of moet instellen?

  Gesteld op 16-8-2015 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik mijn bedrijfsnaam in op mijn casio te-m80..graag mail naar andymoes@hotmail.com Gesteld op 2-2-2015 om 20:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • onze CAsio TE M80 wil sinds een paar dagen niet meer open. Alleen met het pennetje onderin.
  Ook de toetsen weigeren in alle talen hun werk te doen Gesteld op 25-6-2013 om 20:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Reset de kassa door de stekker eruit te halen dan de baterijen eruit stekker erin printer maakt dan een slag baterijen er weer in voor het geheugen dan moet je wel de basis weer programmeren geeft nu alleen een standaard bon. Geantwoord op 15-4-2014 om 12:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe verander ik me bedrijf naam op de kassa Gesteld op 8-4-2013 om 18:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn kassa blijft piepen!Er zitten al nieuwe batterijen in, maar niets helpt. Hij geeft code E aan. Alleen E dit staat dus ook niet in de handleiding. Wie kan mij helpen, word knetter van dat gepiep Gesteld op 12-5-2012 om 10:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit is een printer fout als je de printer open en dicht doet en dit blijft dan zal de printer vervangen moeten worden veel voorkomende klacht van de ze kassa Geantwoord op 15-4-2014 om 13:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb ook een casio te-m80 en deze piept bij elke toetsaanslag. Papier rolt dan ook niet. Hoe is dit op te lossen en waar kan ik casio onderdelen kopen?Geantwoord op 1-3-2016 om 20:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik probeer uit stap 2 en 3 de taal en decimalen in te stellen, maar kassa slaat dit niet op, en krijg de hele tijd een foutmelding. Heeft iemand ervaring mee, en hoe ik dit wel goed kan instellen? Gesteld op 8-2-2012 om 21:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de kassa geeft een error E10 0.0.0.0
  hoe krijg ik deze melding weg ? Gesteld op 9-7-2011 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de kassa drukt niet meer duidelijk op de kassarol af Gesteld op 16-1-2011 om 19:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik een derde BTW groep aanmaken ? Er zitten er 2 in 6 + 19%, maar ik wil er ook 1 met 0% aanmaken, maar ik kom er niet uit. Is het uberhaupt mogelijk met dit type kassa ?
  Reacties graag naar nicole.de.rooi@quicknet.nl
  Ik ben je heel dankbaar. Gesteld op 12-12-2008 om 15:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Casio TE-M80 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Casio TE-M80 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info