Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/94
Pagina verder
HR-8TEC
User’s Guide
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Guía del usuario
Guida dell’utilizzatore
Instruktionshäfte
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Käyttäjän opas
Brugsvejledning
Guia do Usuário
Felhasználói Útmutató
Návod k použití
Instrukcja Obsługi
E G F S I Sw D Nr Fi De Po R Hg Cz Pl
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
SA0602-A Printed in China
Imprimé en Chine
HR-8TEC_EU15_Cover_0214.p65 06.2.14, 8:56 PM2-3
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • welk inktrolletje heb ik voor dit apparaat nodig en hoe verwissel ik het Gesteld op 11-9-2019 om 13:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Weet iemand hoe ik de komma kan instellen. Bijvoorbeeld ik wil 38,95 aanslaan en dat ik dan niet zelf de komma steeds hoef in te toetsen. Ik tel veel bedragen op en af en het is lastig als ik steeds de komma in moet toetsen. Ook de komma op plaats van 1000 vind ik vervelend. Bij ons in Nederla d hoort er een punt te staan na de duizendtallen en een punt voor centen Gesteld op 14-4-2019 om 23:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Terwijl ik rekening maakt, komt letter p tevoorschijn en rekening blokkeert ?
  Hoe kan ik verder en hoe komt dat ? Gesteld op 4-2-2019 om 13:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste, HR-8TEC met printrol.
  Ik kan de cijfers niet printen, noch door op PRT toets te drukken , noch met op P toets te drukken.
  Hoe moet het om te kunnen de cijfers printen? Gesteld op 2-3-2017 om 20:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het instaleren van casio HR-8TEC BTW EN Euroteken en tatum Gesteld op 4-5-2014 om 19:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Casio HR-8TEC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Casio HR-8TEC in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info