• De rekenmachine geeft breuken als antwoord ipv decimalen, hoe wijzig ik dat?

  Gesteld op 18-10-2015 om 18:51 in forum Casio FX82ES Misbruik melden
  • Altijd met breuken werken kan met dezelfde knop in "Math". Switchen van Math naar Lineair en viceversa: gebruik de knoppen Shift en Mode/ Setup.
   Er moet een keuzemenu verschijnen met o.a. 1: MthIO (Math) en 2:LineIO (Lineair).
   Eerste is voor breukennotatie, tweede voor cijfers achter de komma.
   Bij Math: eerst breukentoets ingeven, dan de cijfers. Verplaatsen van de cursor met de ronde pijltjesknop. Geantwoord op 13-10-2016 om 18:16

   Waardeer dit antwoord (101) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info