Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik krijg hem niet op printen op de kassarol druk uiteraard wel op print iemand tips .
  Marike.bia@gmail.com Gesteld op 5-11-2019 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op mijn scherm staat ME en ik kan niets doen. Hoe kan ik dat verwijderen? Gesteld op 28-9-2019 om 20:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het item OVERLOOP geeft aan dat de letter E verschijnt en het toetsenbord elektronisch vergrendeld.Door op de toets CI/C om de overloop te wissen en het toetsenbord te ontgrendelen. Helaas alles geprobeerd maar het toetsenbord blijft vergrendeld. Zelfs naar reset en uithalen en herplaatsen van alle batterijen Gesteld op 12-2-2019 om 08:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Handleiding Canon Palm printer P1-DTS 12digit. De betekenings van de toetsen van de rekenmachine van de boven genoemde typen . Gesteld op 17-11-2018 om 12:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er staat een E in de linkerbenedenhoek v h schermpje, gebruik van toetsen geeft geen resultaat?, Help. Gesteld op 7-9-2018 om 14:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het aan doen van de telmachine geeft hij steeds de foutcode E aan. Wat kan ik hier aan doen? Gesteld op 29-12-2017 om 09:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb de batterijen verwijderd en aangesloten op netstroom met de bijgeleverde adapter. Nu is de foutcode E er niet meer. Geantwoord op 1-1-2018 om 17:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Springt zomaar weg en geeft een E links in het scherm. hoe verwijder ik dit. Gesteld op 11-12-2017 om 15:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Canon p1 dtsc bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Canon p1 dtsc in de taal/talen: Dansk, Nederlands, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 25,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info