• Kan de camera D550 gekalibreerd worden? Ik verneem van sommige mensen dat dat niet zou kunnen.

  Gesteld op 12-6-2019 om 15:08 in forum Canon eos 550d Misbruik melden
  • Zet je camera maar eens op 640*480 en mik dan op iets. Ga daarna in het .... zo heel erg meer. Daarbij kan het gelukkig gekalibreerd worden. Geantwoord op 12-6-2019 om 15:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Zet je camera maar eens op 640*480 en mik dan op iets. Ga daarna in het .... zo heel erg meer. Daarbij kan het gelukkig gekalibreerd worden. Geantwoord op 12-6-2019 om 15:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Het is wel echt anders. Ik kan niet zo uitleggen wat het precies doet maar dat kun je wel vinden op internet. Zet je camera maar eens op 640*480 en mik dan op iets. Ga daarna in het menu en zet de camera op 640*480crop. Je zult zien dat je veel dichter bij je onderwerp zit. Geantwoord op 12-6-2019 om 15:48

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Dank je wel voor de tip. Heb ik al gedaan, maar het gaat er om dat ik hoor dat deze camera de optie niet heeft, waardoor kaliberen niet mogelijk zou zijn.
   Geantwoord op 12-6-2019 om 16:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info