• Scherm doet het niet meer! van PowerShot S3 IS
    MISSCHIEN IS HET RAADZAAM VAN CANON OM TOCH EENS EEN KLAAR EN DUIDELIJK EEN ANTWOORD OP DE STEEDS TERUG KOMENDE VRAAG TE GEVEN! NIET IEDEREEN HEEFT DE CENTEN OM STEEDS WEER EEN ANDERE CAMERA TE KOPEN.
    opladen via computer kan niet dan bedoel ik met USB kabel. IS ER NOG ERGENS ANDERS IN HET TOESTEL EEN BATTERIJ DIE MOET VERVANGEN WORDEN?????
    GRAAG DUIDELIJK ANTWOORD, als de camera na enige tijd van stil te liggen niet meer gebruikt kan worden, is dit een slimme zet van Canon om de omzet van de nieuwe producten te verhogen, maar daar doe ik niet aan mee!

    Gesteld op 11-1-2019 om 16:16 in forum Canon Powershot S3 IS Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info