Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
ENGLISH
Preparation
Shooting
Playback/Erasing
Menus and Settings
Printing
Downloading Images
to a Computer
Basic
CDI-E220-010 © 2006 CANON INC. PRINTED IN MALAYSIA
Camera User Guide
Please Read This First
This guide explains how to prepare the camera and use its basic features.
Photo of PowerShot A540
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wie heeft voor mij de VERKORTE handleiding van de Powershot A530. De uitgebreide heb ik wel, maar dat is wat veel onnutte informatie voor mij Gesteld op 11-9-2019 om 11:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe stel ik het toestel in als ik op de foto de datum en tijd wil zien? Gesteld op 30-3-2018 om 16:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • foto vanuit Powershot A530 overbrengen naar computer Gesteld op 13-5-2017 om 15:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Open het klepje van de batterijhouder. Achter de batterijen zit een SD-geheugenkaartje. Door hierop te drukken springt die omhoog. Plaats dit kaartje in het daarvoor geschikte gleufje van de laptop of computer en je kunt alle foto's overbrengen en daarna ook meteen alle foot's of een deel daarvan via de computer wissen. Succes/ veel plezier. Geantwoord op 16-7-2017 om 13:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb de camera een poosje niet gebruikt en nu moet ik steeds de datum en tijd opnieuw instellen als ik de camera aanzet ?
  Gesteld op 22-8-2016 om 16:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • alle beelden op de kaart wissen Gesteld op 4-11-2013 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Welke oplaadbare batterijen en batterijoplader is het meest geschikt voor deze camera?
  Hartelijk dank voor wie reageert op deze vraag! Gesteld op 25-9-2012 om 15:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo,
  Ik heb een Canon Powershot S2IS.
  Als ik foto`s wil knippen zegt hij vervang de batterijen, kan dus geen foto`s knippen, wel foto`s bekijken.
  groetjes Marko Gesteld op 7-11-2010 om 02:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb een A520 en deze geeft ook aan "vervang de batterijen"

   Ondanks dat er net opgeladen redelijk nieuwe oplaadbare batterijen inzitten.

   Ook met nieuwe (niet oplaadbare) geprobeerd, ook dan geeft de A520 dezelfde melding.

   Misschien software foutje???? Geantwoord op 10-1-2011 om 15:53

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden
 • Batterij na enkele foto's al leeg. Zelfs nieuwe:-( en oplaadbare. Hoe kan dit?
  Gesteld op 3-8-2010 om 13:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nieuwe batterijen geplaatst, doch na een enkele foto komt de melding "vervang de batterijen ' ook als ik een opname zoomen wil komt deze mededeling er al. zelf denk ik dat er op enigerlei wijze geen kontakt wordt gemaakt, wat hier aan te doen? Gesteld op 26-2-2010 om 14:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Canon Powershot A530 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Canon Powershot A530 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info