• hallo,
  Ik heb een Canon Powershot S2IS.
  Als ik foto`s wil knippen zegt hij vervang de batterijen, kan dus geen foto`s knippen, wel foto`s bekijken.
  groetjes Marko

  Gesteld op 7-11-2010 om 02:18 in forum Canon Powershot A530 Misbruik melden
  • Ik heb een A520 en deze geeft ook aan "vervang de batterijen"

   Ondanks dat er net opgeladen redelijk nieuwe oplaadbare batterijen inzitten.

   Ook met nieuwe (niet oplaadbare) geprobeerd, ook dan geeft de A520 dezelfde melding.

   Misschien software foutje???? Geantwoord op 10-1-2011 om 15:53

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info