• Mijn klacht is: er komt van het een op het andere moment geen letter inkt meer op het papier, in geen enkele kleur, geen enkele streep etc vam mijn Canon MP510. Printerkop gereinigd via onderhoudsmenu op het apparaat, inclusief diepte reiniging. Vervolgens merkte ik dat de inkt uit het apparaat terplekke van de adsorbtiekussentjes kwam. Printerkop gereinigd volgens de adviezen, overnacht in bakje lauw water. Echter geen letter op papier. Ook geen foutmelding. Hoe verder?
    Is het de printkop of toch wat anders electronisch?

    Gesteld op 4-11-2014 om 12:44 in forum Canon Pixma MP150 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info