• Als ik wil printen komt de foutmelding E 3.
  De linker lampjes B en C knipperen.
  Wat moet ik doen?

  Gesteld op 17-1-2013 om 16:04 in forum Canon Pixma MP150 Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Het betreft een papierstoring, waarschijnlijk het papier transport.
   Ook ik ben geinteresseerd in een oplosing.
   Sukses Geantwoord op 18-1-2013 om 19:53

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Lampje B staat voor je zwarte inkt (Black),
   lampje C staat voor je gekleurde inkt (Color),
   dus als lampje brandt, betekent het dat de inkt aan het opraken is. Geantwoord op 23-1-2013 om 14:25

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info