• Wie kan mij precies melden hoe ik een document kan inscannen en direct opslaan op bureaublad. Dat lukt aan geen kanten. Kan enkel document scannen en afprinten ! Ik zou moeten kunnen inscannen en direct bijvoegen bij email.

    Gesteld op 15-3-2019 om 17:16 in forum Canon PIXMA MX925 Misbruik melden
    • installeer ij utility vanuit de printer. kun je met zoeken zo vinden. dan naar instellingen en zeggen waar het heen moet. in map afbeeldingen/scans bv. dan komt bij scannen het plaatje vanzelf te zien. 2x r muis en naam wijzigen . verder kun je eropklikken en kopieren naar en dan is er ook de keuze email.marijke digibeet van 75 jaar. Geantwoord op 15-3-2019 om 19:24

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info