• Wie kan mij precies melden hoe ik een document kan inscannen en direct opslaan op bureaublad. Dat lukt aan geen kanten. Kan enkel document scannen en afprinten ! Ik zou moeten kunnen inscannen en direct bijvoegen bij email.

    Gesteld op 15-3-2019 om 17:16 in forum Canon PIXMA MX925 Misbruik melden
    • installeer ij utility vanuit de printer. kun je met zoeken zo vinden. dan naar instellingen en zeggen waar het heen moet. in map afbeeldingen/scans bv. dan komt bij scannen het plaatje vanzelf te zien. 2x r muis en naam wijzigen . verder kun je eropklikken en kopieren naar en dan is er ook de keuze email.marijke digibeet van 75 jaar. Geantwoord op 15-3-2019 om 19:24

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info