• Ik krijg een foutmelding met ondersteuningscode C000. Echter er zit geen papier vast en ook zit er geen printopdracht meer in machine. Wat kan er fout zijn

    Gesteld op 9-3-2019 om 14:26 in forum Canon PIXMA MX925 Misbruik melden
    • bij mij was het antwoord uit de technische hoek: printerkop vervuilt of moederbord kapot. bij de eerste kun je nog zelfwerkzaamheid proberen. bij 2 nieuwe kopen met hulp helpdesk canon want die geven je dan een code voor 20% korting op een nieuwe online bij canon gekocht. marijke Geantwoord op 9-3-2019 om 16:48

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info