• ik wil dvd of cd printen is daar een beschijving van

    Gesteld op 22-11-2018 om 12:27 in forum Canon PIXMA MX925 Misbruik melden
    • Op Youtube staan verschillende filmpjes die dat proces beschrijven. URL links werken op dit forum niet altijd, maar zoek onder Youtube naar ´canon mx925 disc printing´. De printer software heeft soms wel wat voeten in de aarde en er zijn diverse wegen. Mijn eenvoudigste methode geef voor de af te drukken image een printcommando voor de Mx925 met Ctrl+P en kies voor papierformaat disc printing. HP Geantwoord op 22-11-2018 om 16:26

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info