Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1
2
3
4
5
XXXXXXXX © CANON INC. 2015
1
2
5
3
4
6
7
5
1
6
7
2
1
4
2
3
2
4
3
5
4
1
b
b
a
a
b
b
b
a
a
b
b
b
b
a
b
a
a
b
b
a
a
CD-ROM (Windows)
3
b
a
b
a
a
a
1
Αφαιρέστε την ταινία και τη συσκευασία από τον εκτυπωτή.
Εγχειρίδια
Ξεκινώντας 1
Πίσω μέρος
Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί Λειτουργία
(Function) για να επιλέξετε μία από τις δύο επιλογές.
Είναι αναμμένη
Σπρώξτε προς τα μέσα την κασέτα μέχρι το ] και το [
να ευθυγραμμιστούν.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Βίντεο με οδηγίες
Αργά.
Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.
Manuales
Guía de inicio 1
Parte posterior
Utilice el botón Función (Function) izquierdo o derecho
para seleccionar una de las dos opciones.
Encendida
Empuje el cassette hacia dentro hasta que ] y [ estén
alineados.
ESPAÑOL
Tutoriales en vídeo
Lentamente.
Remova a ta e os materiais de embalagem da parte externa da impressora.
Manuais
Para Começar 1
Parte traseira
Use o botão Função (Function) esquerdo ou direito para
selecionar uma de duas opções.
Aceso
Empurre o cassete até que ] e [ se alinhem.
PORTUGUÊS
Tutoriais em Vídeo
Devagar.
Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio dall'esterno della stampante.
Manuali
Guida Rapida 1
Retro
Utilizzare il pulsante Funzione (Function) sinistro o
destro per selezionare una delle due opzioni.
Accesa
Inserire il cassetto nché ] e [ non risultano allineati.
ITALIANO
Tutorial video
Lentamente.
Verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal van de buitenkant van de printer.
Handleidingen
Aan de Slag-gids 1
Achterkant
Gebruik de linker of rechter Functie (Function)-knop om
een van de twee opties te selecteren.
Brandt
Duw de cassette erin totdat ] en [ op één lijn liggen.
NEDERLANDS
Videozelfstudies
Langzaam.
Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial außen am Drucker.
Handbücher
Inbetriebnahme 1
Rückseite
Verwenden Sie die linke oder rechte Schaltäche Funktion
(Function), um eine der beiden Optionen zu wählen.
Leuchten
Schieben Sie die Kassette ein, bis ] und [ aufeinander
ausgerichtet sind.
DEUTSCH
Videolernprogramme
Langsam.
Démarrage 1
Retirez la bande ainsi que les matériaux d'emballage de l'imprimante.
Utilisez le bouton Fonction (Function) de droite ou de
gauche pour sélectionner une des deux options.
Poussez la cassette pour la mettre en place, jusqu'à ce
que ] et [ soient alignés.
Manuels
Arrière
Allumé
FRANÇAIS
Didacticiels vidéo
Doucement.
Getting Started 1
Remove the tape and packing materials from outside the printer.
Use the left or right Function button to select one of the
two options.
Push in the cassette until ] and [ line up.
Manuals
Back
Lit
ENGLISH
Video Tutorials
Slowly.
QT6-0652-V01
PRINTED IN XXXXXXXX
RMC (Regulatory Model Code): K10426
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik heb de cartridge,s vervangen maar de lampjes blijven branden Gesteld op 4-7-2020 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik op mijn canon MG5750 printer wifi inschakelen? Gesteld op 4-7-2020 om 13:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn canon MG 5750 kopieert niet meer het papier komt er wit uit Gesteld op 1-7-2020 om 11:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  Na een papier vastloper en het verwijderen van de kreukels, heeft de printer MG 5750 zichzelf uitgeschakeld.
  We krijgen hem met geen mogelijkheid meer aan de praat.
  Het lukt wel of er een zekering kapot is ofzo. Wat nu? Gesteld op 30-6-2020 om 18:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik etiketten afdrukken met mijn canon MG 5750
  Gesteld op 22-6-2020 om 13:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wilt u een adres afdrukken op één etiket of op het hele vel etiketten, doe dan het volgende:
   Open een leeg document in Word.
   Klik op het tabblad Verzendlijsten.
   Klik in de groep 'Maken' op Etiketten.
   Klik rechts in het midden op het vak Etiket en stel daar in welk merk etikettenvellen u hebt en wat het productnummer is. Geantwoord op 22-6-2020 om 15:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn printer geeft een probleem B203 op.
  Wat moet ik doen Gesteld op 19-6-2020 om 14:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • een grote stapel papier is vastgelopen in mijn printer en is er met geen mogelijkheid uit te krijgen Gesteld op 19-6-2020 om 12:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Maak de printer van het stopcontact los. Als het via de voorkant niet lukt (door het deksel open te zetten) en eventueel een pincet te gebruiken, dan via de achterkant. Zet hiervoor de printer op z'n kop met de voorkant onder (zorg er natuurlijk voor dat de papierinvoer en het klepje gesloten zijn). De achterkant is zeer makkelijk te openen (wijst zich van zelf: bekijk de achterkant maar eens). Trek het vastgelopen papier er voorzichtig uit en sluit daarna de achterkant weer. Veel succes. Geantwoord op 19-6-2020 om 13:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • mijn printer geeft aan dat hij gerepareed moet worden. wat is er dan fout Gesteld op 17-6-2020 om 12:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er staat cassette niet geplaatst maar papier zit er wel in
  Gesteld op 4-6-2020 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Kan het zijn dat de cassette niet helemaal goed is geplaatst? Zorg ervoor dat de cassette zodanig is ingeschoven dat de twee witte driehoekjes (pijltjes) naar elkaar wijzen en dat het papier goed tegen de achterkant is geplaatst. Geantwoord op 4-6-2020 om 20:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn Canon MG 5250 print niet. De inkt wordt niet toegevoerd. Wat kan ik daaraan doen? Gesteld op 3-6-2020 om 13:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Klik op instellen en kies daarna onderhoud. Kies Reinigen. Laat de printkoppen reinigen, waarschijnlijk zijn die verstopt. Daarna afdrukraster printen of alle kleuren en het raster goed worden weergegeven. Als dat niet werkt kies dan voor diepreinigen (deze keuze verbruikt wel veel inkt).Geantwoord op 9-6-2020 om 23:14

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe krijg ik de te kopiëren afbeelding in het midden van de pagina? Gesteld op 2-6-2020 om 21:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe stel ik mijn Canon 5750 zo in dat ik enkelvoudig zowel als dubbelzijdig kan printen? Gesteld op 1-6-2020 om 13:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • met kopiëren geef 5070 aan dat ik het papier moet wisselen want de text past er niet op het is ale bij a4 papier de dat verschijnt ook als ik de instelling verandert heb maar kopiëren ho maar wie weet hoe dit zit Gesteld op 27-5-2020 om 18:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De printer print net meer af in zwart. Alles geprobeerd bij reinigingsprogramma blijkt dat de PGBK het niet doet. Echter als ik die eruit haal doet de printer het niet. De BK doet het wel. Inkt is er voldoende heb er net nieuwe ingedaan. Bleek dat de eerdere tank ook niet leeg was. Gesteld op 26-5-2020 om 16:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een nieuwe MG5750 gekregen, nadat mijn oude binnen 2 jaar stuk ging. De software is al geïnstalleerd. Hoe krijg ik hem aan de praat? Gesteld op 24-5-2020 om 20:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • door hem aan te zetten, dus de stekker in de contactdoos doen als daar tenminste spanning op staat.
   verder gebruiksaanwijzing lezen en volgen. Geantwoord op 25-5-2020 om 20:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Printer geeft aan dat een andere computer de printer gebruikt
  Gesteld op 22-5-2020 om 16:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn nieuwe printer gaat niet verder dan het aangeven hoe de cartridges geplaatst moeten worden!!! Gesteld op 20-5-2020 om 16:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn pc heeft geen stuurprogramma voor de canon MG5750 Gesteld op 20-5-2020 om 12:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn pc vermeld printer MG5750 : Stuurprogramma niet beschikbaar. Wat moet ik doen Gesteld op 20-5-2020 om 12:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik een tekstdocument dat gescand is, invoeren in de computer Gesteld op 19-5-2020 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik de mogelijkheid een test-pagina af te drukken? Mijn printer print zwarte vegen. Gesteld op 13-5-2020 om 17:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een papierstoring. Het papier loopt steeds vast. Gesteld op 13-5-2020 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Printer drukt af met veel rood ook ingesteld als zwart wit Gesteld op 12-5-2020 om 16:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na printopdracht van mijn laptops print de printer slechts 1/3 of iets meer van de nodige tekst en valt stil. Geeft op laptop aan dat hij niet klaar is maar er komt verder niets meer. Gesteld op 11-5-2020 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een lege cartridge uitschakelen, zodat ik wel met de andere cartridges kan printen.
  Gesteld op 10-5-2020 om 11:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • printer heeft een dik pakpapier opgeslokt, hoe krijg ik dat er uit Gesteld op 7-5-2020 om 18:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Printer geeft altijd aan dat het papier op is met op ok te drukken print hij wel iemand hier een oplossing voor Gesteld op 4-5-2020 om 20:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • printer geeft aan dat type printkop onjuist is, installeer de juiste printkop. ondersteuningscode 1403
  wat kan ik hieraan doen?
  Gesteld op 4-5-2020 om 11:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik wil scannen kan ik dat dan ook rechtstreeks naar een sd card ? Gesteld op 1-5-2020 om 16:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan niet printen en kan niet vinden hoe ik de printer in moet stellen.MG5750 Gesteld op 1-5-2020 om 15:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • pixma MG 5750 bij gewoon zw/wit afdrukken canon IJ network tool uitschakelen Gesteld op 30-4-2020 om 14:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb foto geprint nu wil ik document printen en letters zijn zo klein Het gaat over pixma 5750 Gesteld op 30-4-2020 om 09:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kopiëren lukt niet. Er komt enkel een wit blad uit. Voor de rest werkt alles wel normaal. Scannen gaat en printen ook. Tijdens het kopiëren scant hij wel, want ik kan een voorbeedl zien, maar hij print niets. Als ik dan dubbelzijdig kopieer, doet die het wel.. iemand een idee? Gesteld op 30-4-2020 om 08:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste Forum,

  ondersteunings code. 2110
  Hoe kan ik weer printen. wie kan dat uileggen. Gesteld op 29-4-2020 om 23:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de scanfunctie werkt niet meer. lijkt alsof er gewoon een scan gemaakt wordt maar er komt geen document naar de computer. Gesteld op 22-4-2020 om 13:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • printafdruk vertoont grote zwarte vegen soms zelfs klodders inkt Gesteld op 21-4-2020 om 15:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ondanks voldoende papier in de papierlade geeft de ondersteuningscode1003 aan dat de papier op is. De driehoekjes staan op de goede hoogte Gesteld op 17-4-2020 om 16:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn papier zit geblokkeerd achteraan de printer en kan niet meer afdrukken.
  vraag: hoe kan het papier verwijderen? Gesteld op 16-4-2020 om 09:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Voor mij is dit juist hetzelfde, steeds vragen naar papiers desondanks er genoeg in ligt.
  Bij het opstarten moet men heel veel geduld hebben voor hij gaat afdrukken.
  Is mijn eerste Canon maar zal ook de laatste zijn. Gesteld op 16-4-2020 om 08:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • zou me willen uitschrijven voor allemaal voor de fouten op de printer , zal zelf wel kijken al ik het nodig heb . Gesteld op 15-4-2020 om 14:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Papier is achteraan de printer vast gelopen. Hoe kan het papier verwijderen Gesteld op 14-4-2020 om 16:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan niet meer scannen naar PC scan foutcode: 14,234,0 Gesteld op 13-4-2020 om 12:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Stikkers er uit trekken heeft niet geholpen.
   Kan het zijn dat e.e.a. is ontstaan nadat er een stroomstoring opgetreden bij ons thuis.
   Dat daardoor iets niet goed meer staat?
   Groetjes Ton WetjensGeantwoord op 13-4-2020 om 17:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik probeer een A4-papier te kopiëren via het LCD scherm van de printer, dus niet via de computer.
  Als ik op copy druk dan kan ik het aantal te kopiëren pagina's niet wijzigen. De pijltjes om dit te wijzigen zijn grijs en er gebeurt niets als ik er op druk.
  Iemand een idee hoe ik dit oplos? Gesteld op 11-4-2020 om 16:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik wil een vrouw vanop afstand helpen via teamviewer. Ze wou dit ten vroegste nu maandag weten. Ik ga proberen om dit via haar computer te wijzigen. Als dit gelukt is post ik hier zeker de oplossing.Geantwoord op 11-4-2020 om 18:11

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • nieuwe MG5750 geinstalleerd.draadloos afdrukken lukt niet.De pc ziet de printer,geeft correct serienummer. Gesteld op 9-4-2020 om 12:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na het vervangen van de inktpatronen doet het de zwarte niet meer. Gesteld op 8-4-2020 om 19:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na het vervangen van de inktpatroon doet het de zwarte niet meer, wat kan de oorzaak zijn?
  Gesteld op 8-4-2020 om 19:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ondersteuningsovereenkomst 1403 type print kop is onjuist. Installeer de juiste printkop . Hoe moet ik dat doen en welke nr is het dan
  Gesteld op 8-4-2020 om 10:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er zit heel veel papier vast in de printer, kan hij geopend worden?
  Gesteld op 6-4-2020 om 21:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het afdrukken krijg ik aan de bovenzijde en onderzijde op het papier halve regels afgedrukt. Gesteld op 6-4-2020 om 16:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het papier is vastgelopen in mijn Canon Pixma MG5750 printer. Ik heb de achterklep en ook aan de voorkant open gehad, maar ik zie nergens papier zitten. Volgens mij is het ergens omheen gelopen. Wat zijn voor mij nog meer mogelijkheden om dit papier eruit te krijgen? Alvast bedankt! Gesteld op 5-4-2020 om 17:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waarom krijg ik geen antwoord om het opnieuw instellen van Wifi ? Gesteld op 5-4-2020 om 16:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Papier is vastgelopen in de printer en ik kan het nergens zien Gesteld op 5-4-2020 om 14:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Aan de achterkant van de printer zit een klepje of schuif, maak dit open enkele moet het papier zie zitten. Haal het papier er voorzichtig uit.
   Het kan ook aan de voorkant door de klep naar de cartridges omhoog te doen en dan kun je het papier zien. SuccesvGeantwoord op 5-4-2020 om 16:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn wifi terug instellen , heb een andere wifi naam en paswoord , en krijg het niet meer ingesteld op de printer .
  hoop da jullie me kunnen helpen , is al een langdurend probleem
  dank je
  Marthe Jansegers Gesteld op 4-4-2020 om 10:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil katernen maken om daarvan een boek samen te stellen Gesteld op 1-4-2020 om 17:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Printer slikte papier in. Via de achterkant eruit gehaald. Stekker eruit, opnieuw aangezet maar de printer slikt geen papier meer in en er kan dus niet geprint worden. Hoe los ik dit op? Gesteld op 1-4-2020 om 13:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Een vel papier zit vast in de printer.
  Hoe krijg ik dat er uit? Gesteld op 1-4-2020 om 00:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Aan de achterkant zit een klepje of schuif open dit en haal voorzichtig het papier eruit of eventueel via de voorkant, doe de klep om bij de cartridges te komen omhoog en dan kun je daar het papier pakken . SuccesGeantwoord op 1-4-2020 om 09:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Canon PIXMA MG5750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Canon PIXMA MG5750 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 1,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info