• Ik probeer een A4-papier te kopiëren via het LCD scherm van de printer, dus niet via de computer.
  Als ik op copy druk dan kan ik het aantal te kopiëren pagina's niet wijzigen. De pijltjes om dit te wijzigen zijn grijs en er gebeurt niets als ik er op druk.
  Iemand een idee hoe ik dit oplos?

  Gesteld op 11-4-2020 om 16:01 in forum Canon PIXMA MG5750 Misbruik melden
  • Ik wil een vrouw vanop afstand helpen via teamviewer. Ze wou dit ten vroegste nu maandag weten. Ik ga proberen om dit via haar computer te wijzigen. Als dit gelukt is post ik hier zeker de oplossing. Geantwoord op 11-4-2020 om 18:11

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info