• Ik kan de inktpatronen niet vervangen want ik weet niet hoe ik de printer kan openen.

    Gesteld op 11-9-2019 om 17:10 in forum Canon PIXMA MG2555 Misbruik melden
    • Voorzijde, schuifpaneel voor papier inschuiven, dan klep daarachter geheel openen, de inktpatronen komen dan in bereik en verplaatsen zich naar het midden zodat je erbij kunt, druk de gewenste patroon naar beneden en je kunt m eruit halenDe nieuwe patroon ontdoen van plakstrip op spuit kanaaltjes en in inschuiven en omhoog drukken, tot hij vastligt. Nu de klep Weer dicht en papieropvang weer uitschuiven. Kan soms nodig zijn om de kop weer uit te lijnen, zie gebruiksaanwijzing printer of in het menu op je computer. Succes. Geantwoord op 23-1-2020 om 14:12

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info