• mijn canon mp460 geeft de foutcode 5100 wie kan mij vertellen wat hiervan de oor zaak is.

    Gesteld op 2-3-2014 om 10:42 in forum Canon MP460 Misbruik melden
    • Ik heb deze vraag ook al gesteld en deze is niet naar mijn tevredenheid beantwoord. Er moest papier vastgelopen zijn (is bij mij niet het geval) Of de rol moest vuil zijn of de ruimte waar de patronen in moeten. Heb deze beide schoon gemaakt wat eigenlijk niet nodig was want ik hou het goed bij dus het was niet vuil. Nog steeds krijg ik 5100 foutcode te zien. Nieuwe cartridges erin gedaan en dat helpt ook niet. Nu zit ik nog steeds met een printer die het niet doet met nieuwe dure cartridges erin. Wie oh wie weet het echte probleem???????????? Geantwoord op 21-12-2014 om 00:42

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info