Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
CBE 1225 T
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
User instructions
FR
IT
NL
DE
EN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn candy cbe 1225t is klaar maar de deur gaat niet open Gesteld op 29-8-2021 om 20:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachine stinkt in de trommel. Heb al een kookwas gedraaid met wasmachinereiniger en het filter is schoon. Eeb leek het goed gekomen , maar nu , na een paar dagen stinkt hij weer even hard. Wat moet ik doen? Gesteld op 25-9-2011 om 10:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had hetzelfde probleem.

   Kookwas, wasmachine-reiniger, wasje draaien met soda, wasje draaien met azijn... alles geprobeerd, maar slechts tijdelijke oplossingen.

   Totdat ik overstapte op waspoeder i.p.v. vloeibaar. Het probleem is opgelost (en het zeepbakje blijft schoon!) Geantwoord op 12-3-2013 om 11:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CBE 1225 T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CBE 1225 T in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Candy CBE 1225 T

Candy CBE 1225 T Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info