Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
36
De 640H kan nu worden bediend vanaf een PC waarop Windows XP
draait of vanaf een PDA (pocket PC) met Windows Mobile 2003 of
Windows Mobile 5.0. Deze software is ontworpen zodat u de 640H kan
bedienen vanuit een comfortabele stoel in uw huiskamer, vanaf uw bed
etc. zonder dat u een afstandsbediening of een toetsenbord nodig
heeft.
De bedieningssoftware stelt u niet alleen in staat om de
navigatiefuncties uit te voeren zoals u die vindt op uw
afstandsbediening, maar u kunt ook bladeren in de inhoud van uw
640H muziekdatabase en het stelt u in staat om een track, album of
zelfs een hele muziekcatalogus van een artiest af te spelen. Dit kan ook
worden gefilterd op alfabet wat u zou doen als u gebruik maakt van uw
afstandsbediening.
De bedieningssoftware heeft in hoofdzaak twee verschillende standen:
1.
Afstandsbedieningstand 2.
Bladerstand
De minimale PC eisen zijn Windows XP met service Pack 2 en een .net
2.0 geïnstalleerd. De minimale PDA eisen zijn Windows Mobile 2003 of
Windows Mobile 5.0 allebei met .net 2.0 geïnstalleerd. Uw 640H moet
software versie 02.01.77 of hoger hebben.
Voor installatie-instructies en software download links, klikt u op de Azur
640H link via:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Album management
Albumkunst kan worden overgezet op uw 640H vanaf compatibele
netwerkbronnen (bijv. PC of Mac). Albumkunst kan worden gevonden op
diverse websites en gekopieerd naar bestanden op uw PC als
JPEG/JPG/GIF/BMP-bestand.
Om dit te doen hoeft u alleen de albumkunst te slepen en te plakken in
de juiste album directory op de 640H vanaf uw PC/Mac. U kunt zelfs uw
eigen afbeeldingen gebruiken in plaats van afbeeldingen die zijn
gedownload, maar ze moeten allemaal worden opgeslagen als 'user.jpg'
en in de directory zoals hierboven worden geplaatst.
Als u iTunes gebruikt moet uw albumkunst opgeslagen worden in het
individuele albumtrack lijstbestand als een JPEG voor succesvolle
overdracht en relatie met de inhoud van de muziek. Het eenvoudigweg
knippen en plakken van de albumkunst in de 'Albumkunst-locatie' op de
iTunes-scherm is niet voldoende voor de AudioFile software om het te
herkennen als albumkunst.
Voor gedetailleerde instructies klikt u op de Azur 640H link via:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Let
op:
Na het toevoegen van de albumkunst aan de 640H is het
opnieuw scannen van de 640H nodig om de database bij te werken.
PC/PDA bediening
6. Als de Dynamische DHCP-adressen uitgeschakeld zijn, selecteert u
het ETHERNET-menu item:
7. Hierdoor verschijnen 4 tekstvelden die u kunt wijzigen: IP-adres,
Subnet maks, Gateway en Naamserver. Net als bij de installatie van
uw computer moet uw IP-adres 192.168.0.X zijn waarbij X een
nummer is tussen de 1 en 254 dat uniek is voor de 640H. Het Subnet
mask moet ingesteld worden op 255.255.255.0. De Gateway en
Naamserver moeten worden ingesteld op het IP-adres van het
apparaat dat uw internetverbinding regelt (d.w.z. de router). Als u een
netwerk gebruikt zonder internetverbinding, moeten de Gateway en
de Naamserver worden ingesteld op het IP-adres van het
netwerkapparaat waar u verbinding mee maakt (d.w.z. PC/Mac of een
andere 640H etc.):
8. Nadat u de juiste informatie heeft ingevoerd klikt u op APPLY om de
instellingen op te slaan. Dit kan een paar seconden duren voordat het
effect heeft:
Het proces is nu voltooid.
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio azur 640h bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio azur 640h in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info