Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
91
CXR120/200
NEDERLANDS
DTS-HD-herpositionering
Bij het afspelen van een DTS-HD-nummer kan de CXR uw luidsprekers elektronisch
zo herpositioneren, dat ze precies overeenkomen met de luidsprekeropstelling die
gebruikt is in de oorspronkelijke opnamestudio. In de meeste gevallen gebeurt
dit automatisch, maar voor 7.1-opstellingen moet u kiezen uit optie 1 of optie
5 – selecteer de instelling die het meest lijkt op uw huidige luidsprekeropstelling.
Conguratie 1 - 7.1-kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lsr, Rsr
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Links surround (110°)
Linksachter (150°)
Rechtsachter (150°)
Rechts surround
(110°)
LFE
Conguratie 5 - 7.1-kanaals: L, C, R, LFE, Lss, Rss, Lsr, Rsr
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Zijkant links (90°)
Linksachter (150°)
Rechtsachter (150°)
Zijkant rechts (90°)
LFE
Trigger-uitgangen
Het uitgangssignaal is 0V voor O en 12V voor On bij maximaal 100mA. De
aansluitingen zijn 3,5-mm-mono-mini-jacks, met het uiteinde als de uitgang en de
ring als aarding.
De opties zijn:
Manual Select: De triggeruitgang kan worden in- en uitgeschakeld met behulp van
de triggerknop op de afstandsbediening.
Follow Standby: De triggeruitgang volgt de On/O-stand van het apparaat.
Sources: – De triggeruitgang wordt gekoppeld aan een specieke bron.
Softwareversie
U moet de vier versienummers van de software opgeven als u contact opneemt
met de klantenservice.
Update Via USB
De CXR-software kan geüpdatet worden met behulp van de USB-aansluiting op
de voorkant van het apparaat. Deze aansluiting wordt normaal gesproken alleen
gebruikt door een onderhoudsafdeling of als er geen netwerk beschikbaar is. Over
het algemeen worden upgrades geïnstalleerd via een netwerkverbinding.
Save Current Settings
Slaat de instellingen op in het intern geheugen.
Load Current Settings
Laadt de opgeslagen instellingen.
Factory Reset
Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden die in de
fabriek zijn ingesteld.
Network Software Update
De CXR kan geüpdatet worden via een StreamMagic-module die is aangesloten
op internet. De updates van de StreamMagic-module zelf kunnen alleen gestart
worden met de Cambridge Connect-app of de interface voor internetbeheer. Let
op: een volledige update kan 60 minuten duren.
Interface voor internetbeheer
Met deze interface kunnen gebruikers:
- de naam aanpassen die verschijnt in de lijst met spelers in de Cambridge
Connect-app en de Spotify Connect-app.
- de draadloze netwerkverbinding instellen.
- de rmware van de CXR updaten.
Bekabelde verbinding
Sluit de CXR aan op een bekabeld netwerk en zoek het IP-adres in het
instellingsmenu van de CXR.
CXR Setup Menu
Speaker Setup
Input Setup
Zone 2 Settings
Network Setup
General Settings
HDMI Output Setup
Advanced Setup
Connection Information
Network Selection
IP Adress
Subnet Mask
Gateway
DNS1
Ethernet
192.168.0.127
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Next Page
Open een webbrowser die gebruikmaakt van hetzelfde netwerk en ga naar het
IP-adres van de CXR, bijv. http://10.0.0.183/
Draadloze verbinding
Sluit de draadloze antenne aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van de
CXR.
Klik op het Wi-Fi-/netwerklogo op uw computer/tablet en selecteer de CXR.
Open een browser op uw apparaat en ga naar http://10.10.10.10/
HDMI-uitgang instellen (vervolg)
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio CXR200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio CXR200 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info