Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
CXN
LECTEUR DE MUSIQUE EN RÉSEAU
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Één van de Preset radiostation is uitgezet. Hoe krijg ik die weer aan de praat Gesteld op 16-7-2022 om 10:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is dit toestel bruikbaar zonder abonnement om gratis internetposten te ontvangen?
  Is de bediening ( buiten afstandsbediening ) bedienbaar met iphone of tablet? Gesteld op 4-12-2021 om 19:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds het bericht 'Uitgezet' op het scherm van mijn Cambridge CXN. Heb alles al geprobeerd, opnieuw geprogrammeerd, modem uitgetrokken, WiFi,... Krijg dan ook somshet bericht Serverfout.
  Dit is al drie dagen het geval. Ik krijg de geprogrammeerde zenders wel te zien, maar zonder het gekleurde logo van elke zender, alleen een zwartwitte dubbele muzieknoot. Gesteld op 8-11-2021 om 22:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bluetooth bij invoer van CXN is weg hoe krijg ik die terug Gesteld op 28-12-2020 om 22:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb teruggezet naar fabrieksinstellingen. Het wifi-netwerk heeft het apparaat probleemloos gevonden. Het apparaat is echter nu onvindbaar in chromecast of spotify-app.
  Ook de link naar de CXNv2 Pagina is niet meer actief. Ik kan niet meer streamen. Wat moet ik doen? Gesteld op 1-2-2020 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio CXN bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio CXN in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio CXN

Cambridge Audio CXN Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Cambridge Audio CXN Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Cambridge Audio CXN Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info