Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
651R/751Razur
77
FRANÇAIS
Généralités
Architecture Convertisseur numérique-analogique
Cirrus Logic CS43122 24 bits 192 kHz
pour enceintes avant droite et gauche
Codec Cirrus Logic CS52526 24 bits 192
kHz pour canaux surround + conversion
A/N 2 canaux 24 bits
Deux processeurs de signal numérique
(DSP) TI Aureus DA788 32 bits
Processeur vidéo numérique Anchor Bay
ABT2010
751R uniquement : Équipé en plus d’un processeur de signal
numérique (DSP) AD SP-21261 40 bits
effectuant un suréchantillonnage ATFTM
USB Audio 1.0 :
16-24 bits 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2
kHz, 96 kHz
USB Audio 2.0 :
16-24 bits 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2
kHz, 96 kHz, 192 kHz
Entrées audio Niveaux de ligne analogiques x8, tuner
(FM/AM), extension, analogique 7.1,
numériques coaxiales x5, numériques
optiques x5
Entrées vidéo Composites x4, S-Vidéo x4,
vidéo composante x3
Entrées HDMI 651R : HDMI (1.4a) x4
751R : HDMI (1.4a) x5 + HDMI (1.3c) x1
sur le panneau avant.
Principales sorties audio 7 sorties d’enceintes amplifiées
Sorties de préampli 7.2
Principales sorties vidéo HDMI (1.4a) x2, ARC via HDMI A
Sorties d’enregistrement audio niveaux de ligne analogiques x2,
numériques coaxiales x2, numériques
optiques x2
Sorties d’enregistrement vidéo composite x1, S-Vidéo x1
Connectique du tuner FM : antenne coaxiale 75 ohms
AM : antenne-cadre 300 ohms
Autres connexions Sortie casque 6,35 mm x1
(32 à 600 ohms recommandés)
Sorties d’émetteur infrarouge (IR) x 3
Entrée de récepteur IR (commandes non
modulées) x 1
Entrée d’émetteur IR (commandes
modulées) x 1
Entrée/sortie de bus de commande x1
RS232C x 1
Entrée d’alimentation type IEC x1
Sorties de déclenchement (A & B) Désactivées : 0v ; activées 12 v à 100 mA
max.
Pointe - sortie, Anneau - terre
Zone 2
Sorties de préampli 2.1
Sorties composite x1, S-Vidéo x1, vidéo
composante x1
Entrée d’émetteur IR x1
En option :
Les enceintes surround arrière (SAG/SAD)
peuvent être assignées à la zone 2
Consommation d’énergie en veille <0,5 W
Consommation d’énergie max. 651R : 1400 W
751R : 1700 W
Dimensions - L x H x P 150 x 430 x 420mm
Poids 17,4 kg
Audio
Puissance en sortie 651R
Tous les canaux : 175 watts rms par canal,
6 ohms (deux canaux entrainés)
Tous les canaux : 140 watts rms par canal,
8 ohms (deux canaux entrainés)
Tous les canaux : 100 watts rms par canal,
8 ohms (l’ensemble des 7 canaux entrainés)
751R
Tous les canaux : 200 watts rms par canal,
6 ohms (deux canaux entrainés)
Tous les canaux : 170 watts rms par canal,
8 ohms (deux canaux entrainés)
Tous les canaux : 120 watts rms par canal,
8 ohms (l’ensemble des 7 canaux entrainés)
Distorsion harmonique totale (THD) <0,006 % à 1 kHz
Diaphonie <-80 dB
Réponse en fréquence 10 Hz - 20 kHz ± 1 dB
Rapport S/B >90 dB pondéré « A »
Impédance d’entrée audio / 47 kOhms / 175 mV ou plus
Sensibilité
Impédance d’entrée numérique 75 ohms (Coaxial/SPDIF)
Contrôle de la tonalité
- Graves ± 10 dB à 100 Hz
- Aigus ±10 dB à 10 kHz
Tuner
- Mode FM 87.5-108 MHz
- Mode AM 522-1 629 kHz
Vidéo
Niveaux vidéo / Impédance
- Composite (CVBS) 1 Vp-p / 75 ohms
- S-Vidéo (S-VHS) Y 1 Vp-p / 75 ohms
C 0,286 Vp-p / 75 ohms
- Composante (CVBS) Y 1 Vp-p / 75 ohms
Cb/Cr 0,75 Vp-p / 75 ohms
Pb/Pr 0,75 Vp-p / 75 ohms
HDMI
HDMI 1.4 a *
EIA/CEA - 861D
HDCP 1.1
* À l’exception du connecteur HDMI en façade du 751R qui est de type 1.3c.
Tous les modes audio sont pris en charge, à l’exception de la réception du format
DSD (Direct Stream Digital) natif.
Prise en charge des téléviseurs 3D et de la transmission en mode Deep Colour.
Fonction de retour audio (ARC) disponible sur sortie HDMI « A ».
CEC et HEC non pris en charge.
Caractéristiques techniques
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 16,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info