Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
651R/751Razur
39
DEUTSCH
Allgemein
Architektur Cirrus Logic CS43122 24 Bit 192 kHz
DAC-fähig für vorne links und rechts
Cirrus Logic CS52526 24 Bit 192 kHz
CODEC-fähig für Surround Kanäle + 24 Bit 2-
Kanal-A/D- Umwandlung
Zwei TI Aureus DA788 32 Bit DSPs
Anchor Bay ABT2010 Videoscaler
Nur 751R: Zusätzlich AD SP-21261 40 Bit DSP für 24-
bit/192kHz ATFTM Upsampling
USB Audio 1.0:
16-24 bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
96kHz
USB Audio 2.0:
16-24 bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
96kHz, 192kHz
Audio-Eingänge 8 Line Level Analog, Radio (FM/AM),
Erweiterung, 7.1 Analogeingang, 5 Digital Koax,
5 Digital Optical
Videoeingänge 4 Composite, 4 S-Video,
3 Component Video
HDMI-Eingänge 651R: 4 HDMI (1.4a)
751R: 5 HDMI (1.4a) + 1 HDMI (1.3c) vorne
am Gerät.
Haupt-Audio-Ausgänge 7 verstärkte Lautsprecherausgänge
7,2-Preamp-Ausgänge
Hauptvideoausgang 2 x HDMI (1.4a), ARC über HDMI A
Audioaufnahmeausgänge 2 Line Level Analog, 2 Digital Koax, 2 Digital
Optical
Videoaufnahmeausgänge 1 Composite, 1 S-Video
Radioanschlüsse FM: 75 Ohm Koax-Antenne
AM: 300 Ohm Rahmenantenne
Sonstige Anschlüsse 1 ¼” / 6.35mm Kopfhörerausgang
(empfohlen: 32 - 600 Ohm)
3 IR-Sender Ausgänge
1 IR-Empfängereingang (unmoduliert)
1 IR-Empfängereingang (moduliert)
1 Kontrollbus Ein-/Ausgang
1 RS232C
1 IEC-Netzbuchse
Trigger-Ausgänge (A&B) Aus: 0 V, an 12 V bei max. 100 mA
Spitze - Ausgabe, Ring - Erdung
Zone 2
2.1 Vorverstärkerausgang
1 Composite, 1 S-Video, 1 Component Video
Ausgang
1 IR-Sendereingang
Optional:
SBL/SBR kann Zone 2 zugewiesen werden
Standby-Verbrauch <0,5W
Max. Leistungsaufnahme 651R: 1400 W
751R: 1700W
Abmessungen - H x W x T 150 x 430 x 420mm
Gewicht 17,4kg (38,3 lbs)
Audio
Leistung 651R
Alle Kanäle : 175 Watt Effektivwert pro Kanal,
6 Ohm (bei 2 betriebenen Kanälen)
Alle Kanäle : 140 Watt Effektivwert pro Kanal,
8 Ohm (bei 2 betriebenen Kanälen)
Alle Kanäle : 100 Watt Effektivwert pro Kanal,
8 Ohm (bei allen 7 betriebenen Kanälen)
751R
Alle Kanäle : 200 Watt Effektivwert pro Kanal,
6 Ohm (bei 2 betriebenen Kanälen)
Alle Kanäle : 170 Watt Effektivwert pro Kanal,
8 Ohm (bei 2 betriebenen Kanälen)
Alle Kanäle : 120 Watt Effektivwert pro Kanal,
8 Ohm (bei allen 7 betriebenen Kanälen)
Klirrfaktor (THD) <0,006 % bei 1 kHz
Kreuzkopplung <80dB
Frequenzgang 10 Hz - 20 kHz ±1 dB
Rauschabstand >90dB A-gewichtet
Audioeingangsimpedanz / 47 kOhms / 175 mV oder höher
Empfindlichkeit
Digitale Eingangsimpedanz 75 Ohms (Koaxial/S/P DIF)
Soundanpassung
- Bass +/-10dB bei 100 Hz
- Treble +/-10dB bei 10kHz
Radio
- FM-Modus 87,5 - 108 MHz
- AM-Modus 522-1629kHz
Video
Videolautstärken/Impedanz
- Composite (CVBS) 1Vp-p / 75 Ohm
- S-Video (S-VHS) Y 1Vp-p / 75 Ohm
C 0,286 V p-p / 75 Ohm
- Component Y 1Vp-p / 75 Ohm
Cb/Cr 0,75Vp-p / 75 Ohm
Pb/Pr 0,75Vp-p / 75 Ohm
HDMI
HDMI 1.4a *
EIA/CEA - 861D
HDCP 1.1
* 751R HDMI Vorderseite, mit 1.3c
Es werden alle Audio-Modi unterstützt, mit Ausnahme des Empfangs von nativem
Direct Stream Digital (DSD).
3D-TV/Deep-Colour-Pass-Through wird unterstützt.
HDMI Ausgang ‘A’ unterstützt ARC.
CEC und HEC werden nicht unterstützt.
Technische Daten
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 16,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Français - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Italiano - 42 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Polski - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info