Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
Tack för att du köpte denna phono-förförstärkare i Cambridge Audio
azur-serien. Liksom alla produkter från Cambridge Audio följer dessa
phono-förförstärkare tre grundprinciper – enastående prestanda, enkel
användning och otroligt värde.
Att utforma en högkvalitativ men kostnadseffektiv phono-förförstäkare är
en stor utmaning. Att erbjuda förstklassig prestanda med en begränsad
budget är en sak; att uppnå samma sak med stränga prisgränser är en helt
annan. Det kräver den expertis och erfarenhet som Cambridge Audio kan
tillämpa i designprocessen. Vi tror att vi har lyckats med vårt mål att skapa
en produkt av högsta kvalitet som kunderna har råd med.
551P har ett rörligt magnetstadium och 651P erbjuder både ett rörligt
magnetstadium och rörliga spolstadier. Användning av diskreta transistorer
med lågt brus för de viktiga ingångsstadierna istället för de vanligare
integrerade kretsarna.
Båda har utformats för att skapa hög nivå och linjäritet utan att kräva
stora mängder negativ feedback för att uppnå låg förvrängning. Båda
modeller använder också ett envägs ‘Klass A’ nivåstadium med passiv
RIAA-utjämning.
Komponenter med hög kvalitet används för hela produkten, t.ex. resistorer
med 1 % metalllm och polypropylenkondensatorer för nära tolerans.
651P använder er exotisk förstärkningskretsar för att ge även lägre
förvrängning och brus samt ett andra högre nivåstadium för MC-patroner.
Dessutom använder 651P multiparallella kondensatorer för att uppnå
enastående RIAA-precision på endast 0,3dB upp till 50kHz och har ett
övervinningsbart underljudslter.
Inledning
Båda enheter kan stängas av från frontpanelen och har en mycket effektiv
extern transformator som förbrukar mindre än 0,5W när huvudenheten är
avstängd.
Tack för att du tar tid att läsa denna handbok. Vi rekommenderar att du
behåller den för framtida referens.
Matthew Bramble
Teknikchef vid Cambridge Audio
och designgruppen bakom 551P/651P
551P/651Pazur
3
SVENSKA
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 651P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 651P in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info